Hjelp kvinner ut av fattigdom. Bilde av Hadjo fra Niger som etter støtte fra CARE er blitt politiker.

Hadjo fikk støtte av CARE, nå er hun en ledende politiker.

Dine månedlige bidrag vil:

  • bety enormt mye. Det er kvinner som rammes hardest av fattigdom, og de har ikke de samme rettighetene som menn. Når kvinner får muligheten, gjør de en stor forskjell - både for seg selv og for verden. Vi samarbeider med kvinnene - gir dem kunnskap, styrke og støtte til å klare seg selv.

  • bidra til opprettelse av spare- og lånegrupper hvor kvinner tar kontroll over egen økonomi. Gruppene fungerer som en sparebank, der medlemmene sparer og låner av felles midler. Det skaper trygghet, og gir tilgang til lån som kan investeres i det hun og barna trenger mest.

  • gi kvinner opplæring i lesing, skriving og regning, kropp og seksualitet - samt ledelse og entreprenørskap. Kvinnene utveksler kunnskap, og får sosial tilhørighet og nettverk. Dette er for mange inngangsporten til arbeidslivet.

Slik fikk Hadjo muligheten til å lykkes

Hadjo Djibo er i dag en av de mest politisk aktive kvinnene i Niger. Hun nyter stor tillit for sin innsats for kvinner og barn i lokalsamfunnet.

Det hele startet med et enkelt spørsmål fra en kvinne som lurte på om hun ville bli med i en av CAREs spare- og lånegrupper. Hadjo ble med, og i tillegg til ordinær undervisning i lesing og skriving, fikk hun viktig opplæring i barns og kvinners rettigheter.

Denne kunnskapen gjorde at Hadjo bestemte seg for å bli politiker, og hun ble oppmuntret av de andre kvinnene i spare- og lånegruppen. Med støtten fra alle kvinnene i landsbyen, ble Hadjo valgt inn i kommunestyret. I dag representerer hun kvinner i 51 landsbyer, og er kjent for kvinner over hele Niger.

– Dette er mulig for alle, hvis de bare bestemmer seg for det. Jeg forteller alltid om CAREs spare- og lånegrupper og hvordan de der kan lære det samme som meg, sier Hadjo.