Bli med og kjemp for kvinner som trenger oss 💛

Kjemp for at kvinner skal få være sjef over eget liv

Visste du at kvinner rammes hardest av fattigdom? Og at svært få kvinner i fattige land er økonomisk selvstendige?

Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre, eier sjeldnere land enn menn og har færre muligheter til egen inntekt.

Vi vil ikke leve i en verden hvor kvinner nektes muligheter på grunn av sitt kjønn. Derfor hjelper CARE kvinner med å:

  • Starte egen bedrift
  • Drive egen bank (spare og lånegrupper)
  • Forvalte pengene
  • Drive markedsføring av egen virksomhet
  • Å bli sjef over egen økonomi

For at vi skal nå ut til enda flere, trenger vi din hjelp. Med en månedlig sum kan du bidra til at enda flere kvinner kan skape sin egen arbeidsplass, bestemme over egen kropp og bli sjef over eget liv.

Når du gir til CARE, kan du være trygg på at pengene kommer dit de skal. 92 prosent av CARE sine inntekter går direkte til våre prosjekter og programmer. Les mer om hva pengene går til her.