Artikkelbilde

Din støtte løfter jenter og kvinner ut av fattigdom

Dette går pengene til

I et samfunn der halvparten av menneskene ikke får delta, mister du også halvparten av mulighetene.

Kort sagt går pengene du gir oss, til å hjelpe kvinner ut av fattigdom. For vi vet at kvinner ringvirkningene av å støtte kvinner er store.

– Å løfte kvinner ut av fattigdom har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Derfor jobber CARE aller mest med jenter og kvinner. CARE Norge

Langsiktig arbeid gir jenter og kvinner nye muligheter

  1. Hennes penger - hennes muligheter
    Gjennom tiltak som spare- og lånegrupper får fattige kvinner opplæring i økonomi, og muligheter til å spare og låne penger til for eksempel oppstart av egne bedrifter. Slik kan de forsørge familien sin.
  2. Hennes kropp - hennes valg
    Vi jobber for å sikre kvinners og jenters rett til å bestemme over egen kropp, og til å få tilgang gode helsetjenester. Vi bekjemper menns vold mot kvinner - både fysisk og psykisk.
  3. Hennes stemme - hennes drømmer
    CARE bidrar til at jenter og kvinner får delta i sine lokalsamfunn, både politisk og økonomisk.

Nødhjelp

Når katastrofen først inntreffer, er CARE sannsynligvis allerede til stede. Derfor kan vi raskt og effektivt hjelpe når noe skjer. Vi bistår med mat, vann, husly og helsetjenester i en krisesituasjon.

Særlig viktig er det også å beskytte kvinner og jenter mot vold seksuelle overgrep i en uoversiktlig situasjon.

Hvis du har gitt en gave til en av våre katastrofeinnsamlinger, er gaven din øremerket til dette formålet.

Penger kommer dit de skal

Når du gir til hjelpeorganisasjonen CARE, kan du være trygg på at pengene kommer dit de skal. Vi er godkjent av Innsamlingskontrollen, et eksternt kontrollorgan for organisasjoner. På deres nettsider finner du nøkkeltall fra godkjente organisasjoner.

Vi er også medlem av Fundraising Norge og følger deres normer for godt og etisk innsamlingsarbeid.

92 prosent av CARE sine inntekter går til våre prosjekter og programmer. Resten går til helt nødvendig administrasjon og til innsamling av nye midler.