Jente med langt hår ser på deg. Ukrainsk kvinne på flukt

Fem måter kvinner og jenter rammes av krigen i Ukraina

Da krigen i Ukraina ekskalerte februar 2022 ble kvinner og jenter satt i en ekstra farlig og sårbar situasjon.

Sist oppdatert mars 2024

1. Jenter og kvinner blir utnyttet, mishandlet og smuglet

Når man er avhengig av andres hjelp for å dekke sine grunnleggende behov, blir man ekstremt sårbar for ulike former for misbruk, utnyttelse og menneskehandel.

Tilfellene av menneskehandel vi kjenner til er først og fremst basert på rykter, noe som er bekymringsverdig. Manglende oversikt over hvem som ankommer nabolandene rundt Ukraina og hvor de ender opp, er ekstremt alvorlig.

– Det en reell risiko for at utslitte og traumatiserte ukrainske kvinner og barn står overfor stor fare. Delphine Pinault, koordinator for humanitær hjelp for CARE.

Delphine forteller videre at det er viktig å unngå lange køer ved grenseovergangene, men et minimum av personlig informasjon om de som er på flukt, som navn, alder og kjønn, bør likevel registreres ved ankomst.

– Vi er spesielt bekymret for barn som reiser alene, sier Delphine.

Å flykte er noe av det farligste en kvinne kan gjøre

Kvinne med barn på fanget

2. Spedbarn og mødre dør

Tusenvis av ukrainske kvinner har født og kommer til å føde i krigens herjinger. Mange av dem har ikke tilgang til god nok helsehjelp. Tetjana fødte alene i et mørkt rom på et forlatt sykehus.

60 prosent av dødsfall i forbindelse med fødsel, som kunne vært avverget, skjer i ustabile omgivelser - preget av politiske konflikter, intern fordrivelse og katastrofer.

CARE er tilstede i Ukraina med medisinsk ustyr og opplæring av personell til helseklinikker.

Lite barn ligger under et teppe

3. Psykiske traumer

Rundt 500 000 ukrainere som ankom Polen i 2022 etter krigen eskalerte antas å lide av traumer, men det faktiske antallet er nok mye høyere. Familier har blitt revet fra hverandre, vanlige mennesker har måttet ta til våpen, og millioner av barn risikerer å miste tilgangen til utdanning.

– Jeg har hørt så mange forferdelige historier mens jeg har jobbet med ukrainske barn som har kommet til Romania, sier psykolog Melinda Endrefy, som gir akuttpsykologisk hjelp i regi av CAREs partner Amurtel ved Romanias grense til Ukraina.

– Mødre har fortalt meg at barna deres har blitt tvunget til å bli voksne over natten. En syv år gammel jente som deltok i min terapitime gråt i over en time etter å ha tegnet seg selv i krig. Hun takket meg etterpå, fordi det var den første gangen hun hadde klart å gråte over det som har rammet henne, forteller Melinda.

En mor holder rundt datteren sin.

4. Økt risiko for vold i nære relasjoner

Krigen i Ukraina gir også en risiko for kjønnsbasert vold, både for de som flykter og for de som blir. Allerede før konflikten startet, hadde én av fem kvinner i Ukraina opplevd kjønnsbasert vold.

–Konflikt og traumatiske situasjoner fører ofte til økt spenningsnivå i familier, som dessverre kan manifestere seg i vold, aggresjon og mishandling. I slike situasjoner har vi lett for å glemme at menn og gutter, særlig de som har vært tvunget til å bruke våpen eller har vært vitne til grusomheter, også er traumatisert. Likevel forventes det i de fleste samfunn at menn skal vise styrke, og det å åpne seg om traumer blir sett som tegn på svakhet.

–Menns manglende evne til å dra nytte av psykososiale tilbud kan øke risikoen for kjønnsbasert vold, som vold i nære relasjoner, hvis og når de returnerer til sine familier, sier Pinault.

CARE jobber med engasjering av menn for få slutt på kjønnsbasert vold.

5. Sult

Olga er 60 år og bor i Donetsk-provinsen i Ukraina hun forteller at det til tider er svært vanskelig å få tak i mat. I nesten 100 dager måtte hun og ektemannen bo i en kjeller for å beskytte seg fra kampene.

Les hele Olga sin historie

Som i alle matkriser er det kvinner og jenter som spiser sist og som mest sannsynlig er de som må kutte ut måltider først.

Kvinne står foran sitt ødelagte huset i Ukraina

Vil du støtte jenter og kvinner på flukt fra krig og katastrofer?

Din støtte bidrar til at livsviktig nødhjelp kommer frem til de som trenger det mest!

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.