Jente med langt hår ser på deg

5 måter kvinner og jenter rammes av krigen i Ukraina

Etter en måned har krigen i Ukraina allerede ført til katastrofale ringvirkninger for jenter og kvinner, også andre steder i verden.

Jenter og kvinner blir utnyttet, mishandlet og smuglet

Når man er avhengig av andres hjelp for å dekke sine grunnleggende behov, blir man ekstremt sårbar for ulike former for misbruk, utnyttelse og menneskehandel.

– Tilfellene av menneskehandel vi kjenner til er først og fremst basert på rykter, noe som er bekymringsverdig. Manglende oversikt over hvem som ankommer nabolandene rundt Ukraina og hvor de ender opp, er ekstremt alvorlig.

– Det en reell risiko for at utslitte og traumatiserte kvinner og barn står overfor stor fare. Delphine Pinault, koordinator for humanitær hjelp for CARE.
– Det er viktig å unngå lange køer ved grenseovergangene, men et minimum av personlig informasjon om de som er på flukt, som navn, alder og kjønn, bør likevel registreres ved ankomst. Uten dette er det en reell risiko for at utslitte og traumatiserte kvinner og barn står overfor stor fare.

– Vi er spesielt bekymret for barn som reiser alene, sier Delphine Pinault, koordinator for humanitær hjelp for CARE.
Kvinne med barn på fanget
12 000 forventes å trenge livreddende fødsels- og spedbarnsomsorg. Foto: CARE

Spedbarn og mødre dør

Det estimeres at 80 000 kvinner i Ukraina vil føde i løpet av de neste tre månedene. Mange av dem har ikke tilgang til god nok svangerskapsomsorg. 12 000 forventes å trenge livreddende fødsels- og spedbarns omsorg.

60 prosent av dødsfall i forbindelse med fødsel, som kunne vært avverget, skjer i ustabile omgivelser - preget av politiske konflikter, intern fordrivelse og katastrofer.

–Vi har dessverre erfaring med de ødeleggende konsekvensene av langvarige konflikter fra andre land. I Jemen er for eksempel bare halvparten av de opprinnelige helsetilbudene i funksjon nå.

– Bare én av fem tjenester tilbyr helsehjelp til gravide og barn. Resultatet av dette er at en kvinne dør under fødsel annenhver time. Det er nå grunn til å frykte at vi kan komme til å se en tilsvarende utvikling i Ukraina, hvis konflikten fortsetter, sier Pinault.

Lite barn ligger under et teppe
Bare en av fem tjenester tilbyr helsehjelp til gravide og barn. Foto: CARE

Psykiske traumer

Rundt 500 000 ukrainere som ankommer Polen antas å lide av traumer, men det faktiske antallet er nok mye høyere. Familier har blitt revet fra hverandre, vanlige mennesker har måttet ta til våpen, og millioner av barn risikerer å miste tilgangen til utdanning.

– Jeg har hørt så mange forferdelige historier mens jeg har jobbet med ukrainske barn som har kommet til Romania, sier psykolog Melinda Endrefy, som gir akuttpsykologisk hjelp i regi av CAREs partner Amurtel ved Romanias grense til Ukraina.

– Mødre har fortalt meg at barna deres har blitt tvunget til å bli voksne over natten. En syv år gammel jente som deltok i min terapitime gråt i over en time etter å ha tegnet seg selv i krig. Hun takket meg etterpå, fordi det var den første gangen hun hadde klart å gråte over det som har rammet henne.

En mor holder rundt datteren sin.
En av fem kvinner i Ukraina opplevd kjønnsbasert vold. Foto: CARE

Økt risiko for vold i nære relasjoner

Konflikten i Ukraina gir også en risiko for kjønnsbasert vold, både for de som flykter og for de som blir. Allerede før konflikten startet, hadde én av fem kvinner i Ukraina opplevd kjønnsbasert vold.

–Konflikt og traumatiske situasjoner fører ofte til økt spenningsnivå i familier, som dessverre kan manifestere seg i vold, aggresjon og mishandling. I slike situasjoner har vi lett for å glemme at menn og gutter, særlig de som har vært tvunget til å bruke våpen eller har vært vitne til grusomheter, også er traumatisert. Likevel forventes det i de fleste samfunn at menn skal vise styrke, og det å åpne seg om traumer blir sett som tegn på svakhet.

–Menns manglende evne til å dra nytte av psykososiale tilbud kan øke risikoen for kjønnsbasert vold, som vold i nære relasjoner, hvis og når de returnerer til sine familier, sier Pinault.

– Konflikt og traumatiske situasjoner fører ofte til økt spenningsnivå i familier, som dessverre kan manifestere seg i vold, aggresjon og mishandling Sherine Ibrahim, CAREs landdirektør i Tyrkia
–Katastrofale ringvirkninger av den økte spenningen kan også forekomme i land lenger unna. En nylig analyse utført nord i Syria viser en urovekkende økning av kjønnsbasert vold, trakassering, barneekteskap og psykologisk fortvilelse enn i tidligere år, forteller Sherine Ibrahim, CAREs landdirektør i Tyrkia.

–Krisen i Ukraina har allerede gitt en enorm prisøkning på brød og andre basisvarer for syriske familier. Dette fører til en situasjon som bare vil bli mer og mer desperat for kvinner og barn.

Hungersnød

Matmangel begynner å gjøre seg gjeldende i Ukraina. Globalt går økende matpriser og matmangel på grunn av krisen i Ukraina hardt utover kvinner og barn, fra Egypt til Jemen til Kenya og DRC Kongo.

Mange av disse landene var allerede rammet av hungersnød, og er svært avhengige av hvete- og oljeimport fra Russland og Ukraina.

Som i alle matkriser er det kvinner og jenter som spiser sist og som mest sannsynlig er de som må kutte ut måltider først.

Korn i to hender
90% av hvetetilgangen i Somalia kommer fra Ukraina og Rulssland. Foto: CARE

Kvinner og jenter i land som Somalia kjenner allerede virkningen av konflikten i Ukraina på kroppen.

–Over 90 prosent av hvetetilgangen i Somalia kommer fra Russland og Ukraina. Når importkjeden nå brytes er vi bekymret for hva som vil skje når lagrene tømmes. Vi ser allerede en økning i antallet sultne og feilernærte kvinner og barn som kommer til sentrene vi driver, sier Iman Abdullahi, CAREs landdirektør i Somalia.

Vil du støtt jenter og kvinner på flukt fra krig og katastrofer? Din støtte gir håp om en ny fremtid.