5000 signerte oppropet

Nei til sult som våpen

Takk til alle som har signert! 5000 stemmer har gitt klar beskjed. Det er det kraft i.

Norske myndigheter må gjøre alt i sin makt for at sivile skal beskyttes og sikres mat nok til å overleve. Også i krig finnes det regler, og bruk av sult som våpen skal ikke forekomme!

Likevel ser vi at sivile i Gaza dør av sult, fordi så alt for lite nødhjelp slipper inn, og hjelpearbeid hindres av både aksjonister og israelske myndigheter.

Det som skjer i Gaza nå vitner om total mangel på respekt for de internasjonale spillereglene og institusjonene laget for å beskytte sivile.

Det skjer ved at matkonvoier blokkeres, jordbruksland ødelegges, markeder og bakerier bombes, flyktningleirer og hjelpearbeidere angripes.

Vi håper Espen Barth Eide hører - og at Norge gjør alt i sin makt for å sikre mat til de mange som sulter.

Din støtte er viktig

Bli fast giver og bidra til at livsviktig nødhjelp kommer frem til de som trenger det mest.

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.