Trist jente med grønn genser

Afghanistan – ett år under nytt regime

For ett år siden tok Taliban på ny over makten i Afghanistan. Landet står nå i en av de alvorligste og mest sammensatte humanitære krisene noensinne.

Matmangel, tørke, og økonomisk krise har ført til høyere matvarepriser, arbeidsledighet og økt fattigdom. Jenters og kvinners levekår og tilgang til tjenester er dramatisk endret gjennom året som er gått. Mer enn halvparten av landets befolkning – 24,4 millioner mennesker, har behov for nødhjelp. CARE har nådd en halv million av disse det siste året.

CARE's nødhjelpsarbeid i Afghanistan

CAREs landkontor i Afghanistan gir nødhjelp til den afghanske befolkningen i form av økonomisk og materiell støtte, helsehjelp og støtte for å gjenopprette levekår. 366 472 afghanske jenter og kvinner har fått humanitær hjelp fra CARE siden det nye regimet tok makten.

  • Gjennom mobile helsestasjoner har 135 436 kvinner fått helsehjelp, blant annet i forbindelse med graviditet og fødsler, medisiner og ernæring
  • 1800 kvinner har fått nødvendig hjelp etter å ha blitt utsatt for vold. Hjelpen inkluderer blant annet førstehjelp, psykisk støtte, informasjon og materielt utstyr
  • 133 000 enslige kvinner og deres barn har mottatt økonomisk og materiell støtte
  • 177 kvinnelige studenter har fått støtte til å fortsette skolegangen
  • CARE samarbeider med sivilsamfunnsorganisasjonen Kabul Women Association, som hjelper kvinner med tilgang til penger og inntektsbringende arbeid, og med å opprettholde jordbruksproduksjon.
Afghanistan Food Security Report advocacy brief August 2022

Støtt vårt nødhjelpsarbeid i Afghanistan