Hvordan vi jobber med kvinner i Afghanistan

Mange har blitt drept eller skadet som følge av krigen. Mannen er tradisjonelt familiens eneste forsørger, og kvinner har ofte ikke rett på arv eller land. CARE arbeider for å støtte de mest sårbare kvinnene og deres rettigheter.

Rettigheter og likestilling

Kvinner i Afghanistan har mangel på rettigheter. CARE støtter de aller mest sårbare kvinnene gjennom lokale organisasjoner. Gjennom deres arbeid blir kvinner gitt en stemme i samfunnet.

 • Hjelper kvinner å nå beslutningstakere
 • Støtte kvinner utsatt for vold
 • Spare- og lånegrupper

Bakgrunn

Den afghanske grunnloven forbyr all diskriminering, landet har ratifisert FNs Kvinnekonvensjon og er bundet av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Men, landet er langt unna å klare å oppfylle dette i praksis. Selv om kvinners rettigheter er forbedret etter Talibans fall, er det fremdeles mye som gjenstår. Spesielt de fattigste kvinnene lever under strenge kulturelle normer, med liten mulighet til å påvirke samfunnet de lever i. Det er i praksis slik at kvinner utestenges fra beslutninger og fred- og forsoningsprosesser.

Spørsmål om arbeidet i Afghanistan?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Afghanistan er Axel Martin-Aronsson.

Fakta Afghanistan

 • Befolkning: 34 millioner
 • Hovedstad: Kabul
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 168 av 189
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 27 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 51 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8 år
 • Fødsler per kvinne: 4,5
 • CARE har vært tilstede i Afghanistan siden: 1961

Hjelp kvinner i fattige land som Afghanistan - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom. I tillegg gjør du det mulig for CARE å gi livsnødvendig hjelp i kriser.