Artikkelbilde

Hvordan vi jobber med kvinner i Afghanistan

Å fremme rettighetene til og skape rom for kvinner og jenter til å delta i lokalsamfunn skaper varige endinger.

CARE arbeider for å støtte de mest sårbare kvinnene, fremme deres rettigheter og skape muligheter for dem til å bidra i sitt lokalsamfunn.

Nåværende humanitære situasjon

Afghanistan opplever nå den alvorligste humanitære krisen landet noensinne har gjennomgått.

En kombinasjon av konflikt, politisk skifte, tørke, en økonomi på randen av kollaps, samt kollaps av helse- og utdanningssystemer, har ført til at mer enn halvparten av landets befolkning – 24,4 millioner mennesker, nå har behov for nødhjelp.

International Rescue Committee (IRC) har beskrevet det som den verste humanitære krisen i verden i 2022.

FNs appell til giverland om midler til å dekke befolkningens behov har den høyeste summen noensinne etterspurt for et enkeltland.

- Kvinners deltagelse i humanitær nødhjelp må fortsette i Afghanistan, uttaler IASC 28.desember 2022. Dette som en respons på myndighetenes ytterligere innstramninger i Afghanistan.

Så langt er kun litt over halvparten av denne summen lovet fra giverlandene.

CAREs landkontor i Afghanistan gir nødhjelp til den afghanske befolkningen i form av økonomisk og materiell støtte (f.eks. tepper, såpe, matlagingsutstyr), helsehjelp (f.eks. primærhelse, medisiner, medisinsk utstyr) og støtte for å gjenopprette levekår.

Rettigheter og likestilling

Kvinners liv i Afghanistan styres av patriarkalske strukturer, sosiale normer og etablerte kjønnsroller som begrenser mulighetene deres til å delta i eller påvirke samfunnet de lever i.

I en slik situasjon som Afghanistan står i nå, rammes kvinner og jenter hardest og blir mest sårbare overfor ulike farer og trusler.

Siden Talibans maktovertakelse i august 2021 er kvinners og jenters hverdag mer usikker, og rettigheter deres er i større grad truet.

Under slike omstendigheter er støtte til og samarbeid med lokalbefolkningen, både kvinner og menn, viktig for å sikre kvinners rettigheter og fremme likestilling.

CARE Norge støtter de aller mest sårbare kvinnene gjennom lokale kvinneorganisasjoner og -nettverk. CARE Norges arbeid inkluderer:

 • Styrke kvinners økonomiske stilling: CARE etablererer nye og støtter eksisterende spare- og lånegrupper med og for kvinner. Støtten inkluderer opplæring innen sparing, renter og lån, og veiledning og materiell hjelp til kvinnelige entreprenører.
 • Styrke sivilsamfunn: CARE støtter og gir opplæring til lokale kvinnenettverk/-organisasjoner på kvinners rettigheter, rådgivning, mekling og konflikthåndtering, og hjelp til voldsutsatte kvinner.
 • Engasjere menn: CARE engasjerer menn gjennom samtalegrupper hvor de blant annet får informasjon om og opplæring innen rettigheter. Menn er viktige støttespillere for å skape handlingsrom for kvinner og fremme deres deltakelse og likestilling.

Bakgrunn

Kvinner og jenter i Afghanistan har tradisjonelt levd under strenge kulturelle normer og hatt begrensede muligheter til å delta i eller påvirke samfunnet de lever i.

De siste 20 årene har det likevel vært viktig fremgang for kvinner og jenter i Afghanistan innen områder som utdanning, arbeidslivet og barne- og mødrehelse.

Den afghanske grunnloven forbyr også all diskriminering, landet har ratifisert FNs Kvinnekonvensjon og er bundet av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

Likevel er det i praksis slik at kvinner ofte har vært utestenges fra de fleste beslutninger, fred- og forsoningsprosesser, både offentlig og i hjemmet.

Spørsmål om arbeidet i Afghanistan?

Spørsmål om arbeidet i Afghanistan? Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Afghanistan er Victoria Nordli.

Fakta Afghanistan

 • Befolkning: 38,9 millioner (2020)
 • Hovedstad: Kabul
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 169
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 27,2 prosent (2019)
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 50,8 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 7,7 år (2019)
 • Fødsler per kvinne: 4,3 (2019)
 • Mødredødelighet: 638 per 100.000
 • CARE har vært tilstede i Afghanistan siden: 1961
Kvinne med et barn i armene i Afghanistan. Kvinnen smiler

Hjelp kvinner i fattige land som Afghanistan - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte jente og kvinner ut av fattigdom. I tillegg gjør du det mulig å gi livsnødvendig hjelp i kriser.

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.