En gravid kvinne sitter og venter hennes tur for å få vann.

Nødhjelp - hennes trygghet

Når en katastrofe rammer jobber CARE for å redde liv, og samtidig sikre kvinners trygghet og behov.

Når en krise rammer, mobiliserer CARE hele sitt store nettverk. Det gjelder å redde dem som er mest sårbare. Det er de fattigste, som ofte har lite beskyttelse i husene sine og har færre ressurser og muligheter til å flykte. Aller mest utsatt er kvinner og barn, som i kaoset som oppstår også er ekstra utsatt for vold og overgrep.

Lokale hjelpeorganisasjoner vet hvor skoen trykker

CARE har drevet nødhjelp siden organisasjonen ble startet etter 2. verdenskrig. Da var det Europa som var utbombet og befolkningen her som sto ribbet og utsultet tilbake.

Mat, vann, utstyr og et sted å sove, er blant det CARE bidrar med. Vi sørger for at kvinner får egne områder der de er tryggere, samt at de får så god helsehjelp som mulig, både fysisk og psykisk.

Artikkelbilde
CARE har med sin lokale partner Tvoya Opera støttet Ukrainske sykehus med utstyr og medisiner.

CARE har kontorer i mange land. Gjennom våre egne kontorer og vårt lokale nettverk av hjelpeorganisasjoner kan vi gå raskt i gang.

Våre lokale partnere kjenner det rammede området og vet hva som trengs og hvordan vi kan jobbe for å nå flest mulig med ressursene vi har.

Vi er opptatt av å hjelpe på en måte som gjør at de vi jobber med blir bedre rustet til selv å forebygge kriser og bidra om det skulle skje en ny akutt situasjon.

Styrke kvinners rolle i beredskapsarbeid

Kvinner vet selv best hva kvinners behov er, og trenger å bli bli hørt i beredskapsarbeidet. CARE jobber sammen med kvinner som bor i utsatte områder slik at de kan være beredt og håndtere katastrofer når de inntreffer.

Spesielt i områder utsatt for gjentakende tørke er det viktig å tenke langsiktig. Kriser og konflikter er ofte vedvarende, eller kommer i sykluser. Vi hjelper kvinnene med å etablere kornbanker slik at de kan være forberedt på mulige matkriser. Kvinner som driver kornbanker blir viktige og relevante i myndighetenes beredskapsplaner, noe som også gir tyngde til å bli hørt i andre saker.

På samme måte er CAREs rolle å sikre kvinners stemme i sentrale beslutninger når beredskapsplaner lages, eller når profesjonelle beredskapsgrupper ankommer for å tilby helsetjenester til kvinnene på stedet.

Kvinnelig bonde i Niger
Lange tørkeperioder og plutselig styrtregn ødelegger avlinger og gjør det vanskelig å drive bærekraftig. CARE jobber for å bedre situasjonen for 40 000 småbønder i Niger, og spesielt kvinner.

Når krisen rammer, trenger vi deg

Når en katastrofe rammer, er det ofte at vi appellerer til deg! Vi trenger din støtte for å redde liv. Tusen takk for at du bidrar når det trengs!

Hvis du vil forebygge kriser og sørge for at vi kan være raskt på pletten når noe først skjer, kan du bli fast giver til vårt arbeid. En månedlig gave gjør at vi er godt rustet til å hjelpe når krisen rammer.

Støtt vårt humanitære arbeid!

Med din støtte kan vi forebygge katastrofer og gi hjelp når kriser rammer.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.