Kvinne smiler til kamera. Hun er medlem i en CARE støttet spare og lånegruppe

Arbeidet nytter og skaper forandring

Sammen bekjemper vi fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling.

2021

I samarbeid med kvinnene arbeider CARE for langsiktig og bærekraftig endring. Gjennom dette får jenter og kvinner kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv.

Når enkeltpersoner, næringsliv og andre bidragsytere støtter arbeidet går pengene dit behovet er størst, og der vi vet de kan gjøre mest nytte.

Vi er opptatt av å jobbe smart og effektivt, og er svært stolte av alt vi har fått til i 2021.

Dette har vi fått til i 2021:

  • 300 000 jenter og kvinner nådd direkte
  • 177 000 gutter og menn nådd direkte
  • 10 000 nye spare- og lånegrupper ble etablert
  • 49 000 fikk opplæring i seksuell/reproduktiv helse
  • 46 000 kvinner fikk opplæring i ledelse
  • 19 000 fikk lese- og skriveopplæring
  • 253 000 fikk opplæring om forebygging av kjønnsbasert vold
  • 644 000 fikk forebyggende covid-19 informasjon

Last ned CARE Norge sin aktivitetsrapport for 2021 her: