Kvinnelige kolleger er en kritisk del av CARE sin organisasjon og programarbeid. Foto: CARE

CARE gjenopptar helse- og ernæringsaktiviteter i Afghanistan med mannlige og kvinnelige ansatte

Kabul, 16. januar 2023

CARE gjenopptar sin helse- og ernæringsaktiviteter i Afghanistan. Dette er besluttet etter å ha mottatt nødvendige garantier fra folkehelsedepartementet om at våre kvinnelige ansatte vil kunne jobbe trygt og uhindret i lokalsamfunn, både i programbaserte og administrative stillinger.

CARE hadde tidligere suspendert programmer som følge av myndighetenes beslutning 24. desember 2022, om å forby alle afghanske kvinner å jobbe for frivillige organisasjoner som opererer i Afghanistan.

Våre kvinnelige kolleger er en kritisk del av vår organisasjon og vårt programarbeid. Vi kan ikke levere nødvendig hjelp uten dem.

I lys av den den pågående humanitære krisen i Afghanistan, synes vi derfor det er positivt at vi har muligheten å gjenoppta våre helse- og ernæringsaktiviteter. CARE er avhengig av både mannlige og kvinnelige ansatte for å adressere de utallige utfordringene det afghanske folket står overfor.

CARE ser derfor frem til muligheten å gjenoppta våre helse- og ernæringsarbeid i den pågående humanitære krisen i Afghanistan. CARE er avhengig av både mannlige og kvinnelige ansatte for å respondere på de mange utfordringer det afghanske folket står overfor.

Vi håper at forbudet vil bli reversert, men vil i mellomtiden fortsette å lete etter muligheter for for at både kvinnelige og mannlige ansatte skal kunne fortsette med livreddende arbeid. Dette er spesielt kritisk for at vi skal nå jenter og kvinner med vårt arbeid, på tvers alle sektorer.

CARE sitt arbeid i Afghanistan:

  • CARE har vært til stede i Afghanistan siden 1961, og jobber både med humanitær bistand og langsiktig utviklingshjelp.
  • CARE har utviklingsprosjekter rettet mot utdanning, helse, livsvilkår, seksuell- og reproduktiv helse, og kvinners økonomiske rettigheter.
  • I dag drifter CARE også 30 mobile helseteam i 7 provinser.
  • Organisasjonens humanitære respons redder liv, reduserer sårbarhet og hjelper lokalsamfunn å forberede seg for fremtidige kriser.