Kvinners deltagelse i humanitær nødhjelp må fortsette i Afghanistan

Uttaler Inter-Agency Standing Committee (IASC) 28. desember 2022.

- Beslutningen fra afghanske myndigheter om å forby kvinner å jobbe i humanitære ikke-statlige organisasjoner er et stort tilbakeslag for utsatte samfunn, for kvinner, for barn og for hele landet.

- Kvinnelige ansatte er nøkkelen til alle aspekter av den humanitære responsen i Afghanistan. De er lærere, ernæringseksperter, teamledere, helsearbeidere i lokalsamfunnet, sykepleiere, leger og ledere av organisasjoner.

- De har tilgang til befolkningsgrupper som deres mannlige kolleger ikke kan nå, og er en kritisk ressurs for å ivareta samfunnene vi bistår i Afghanistan. De redder liv!

Deres faglige ekspertise er uunnværlig. Deres deltakelse i den humanitære responsen er kritisk og må fortsette.

IASC - Inter-Agency Standing Committee

Inter Agency Standing Committee er en komite som består både av FN organer og andre humanitære partnere. Den ble grunnlagt i 1991. Komiteen har som mål å gjøre humanitær innsats mer effektivt, forutsigbart, ansvarlig og koordinert.

Kilde: OCHA