Dødelig graviditet

Hvert 11. sekund dør en gravid kvinne eller nyfødt baby i verden.

Over 800 kvinner i verden dør hver dag på grunn komplikasjoner forbundet med fødsel. Faren er størst for kvinnen under og rett etter fødsel.

Farene knyttet til graviditet og fødsel er ofte undervurdert. Begge deler innebærer stor risiko, både for kvinner og for babyer.

Selv om alvorlige komplikasjoner under fødsel også kan oppstå i Norge, er risikoen langt høyere for å dø i andre deler i verden. Hele 80 % av alle mødre- og barnedødsfall skjer i Sør-Afrika og Asia.

«80 % av alle mødre- og barnedødsfall skjer i Sør-Afrika og Asia. Risikoen for å dø i fødsel 50 ganger høyere her.» Verdens helseorganisasjon
Det er 200 ganger mer sannsynlig at en kvinne i Nigeria dør i forbindelse med graviditet eller fødsel enn en kvinne i Sverige. Hele 94 % av dødsfall blant mødre skjer i lav- eller lavere mellominntektsland. Hvorfor er det slik?

Årsaker til mødredødelighet

  • I mange fattige land foregår over halvparten av fødslene uten kvalisfisert helsepersonnell (i et land som Niger er det eksempelvis kun 39 % av gravide som får tilgang til kvalifisert helsepersonell under fødselen).
  • Tilgang til abort er ulovlig eller begrenset i mange land, hvilket fører til at det skjer under utrygge eller farlige forhold.
  • Barneekteskap er en stor utfordring og leder ofte til tidlige og risikable svangerskap. Fødselsrelaterte dødsfall er størst blant jenter under 15 år (76 % av jentene i Niger giftes bort før de fyller 18 år, i nabolandet Mali er andelen på 54 % av jentene).

Høy dødelighet i CARE sine programland

Mødre- og barnedødeligheten er svært høye i mange av de landene hvor CARE jobber. Flere land ligger langt etter bærekraftsmålet om å redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100.000 levendefødte innen 2030:
  1. Afghanistan: 638
  2. Mali: 562
  3. Burundi: 548
  4. Niger: 509
  5. DR Kongo: 473
  6. Myanmar: 250
  7. Rwanda: 248

Selvbestemmelse er nøkkelenen

Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, til å si ja og nei, og bestemme selv om, når og hvor mange barn de ønsker.

Mødredødelighet under graviditet eller fødsel kan reduseres med 67 % dersom alle kvinner har mulighet til selv å ta avgjørelser om graviditet.

Glenys Wusi, tar vare på en gravid kvinne i Sierra Leone - foto: CARE

Tilgang på kvalifisert personell og behandling før, under og etter fødsel kan redde livet til både mor og barn. De fleste komplikasjoner kan forebygges eller behandles med riktig hjelp.

Siden år 2000 har mødredødeligheten på verdensbasis gått ned mer enn en tredjedel. Dette skyldes bedre tilgang til rimelige og gode helsetjenester.

Redusert mødre- og barnedødelighet, og tilgang til kvalifisert personell ved fødsler er en del av FNs bærekraftsmål.

CARE jobber for å sikre gravide et godt helsetilbud, oppfølging under svangerskap, informasjon, medisiner og andre grunnleggende rettigheter.

Vi kan ikke godta at kvinner som skal føde må risikere livet i prosessen.

Du kan gi kvinner et bedre liv

Du kan bidra til en positiv utvikling og at kvinner får bedre helsetjenester, tryggere fødsler og et bedre liv. Støtt vårt arbeid med et fast månedlig bidrag!