Bilde av flere kvinner fra Mosambik som står på rekke og ser alvorlig ut.

Fattige kvinner mest utsatt for klimakatastrofer

CARE-rapporten «Evicted by Climate Change» viser at det er kvinner som rammes hardest av klimaendringene.
I 2019 var det 33,4 millioner mennesker som nylig hadde flyktet fra hjemmene sine, 70 prosent av disse var på grunn av klimarelaterte katastrofer. Verdensbanken estimerer at antallet internt fordrevne på grunn av klimaendringene kan firedobles innen 2050 i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Latin-Amerika. Rapporten viser hvordan tre faktorer gjør kvinner ekstra sårbare i disse krisene:
  1. Klimakrisen øker forskjellene mellom kjønnene og gjør det enda vanskeligere å oppnå likestilling. Jenter og kvinner har ofte ansvar for å ta seg av barn, eldre og syke som igjen gjør det vanskeligere å flykte. I tillegg er kvinner på flukt er ekstra utsatt for kjønnsbasert vold, tvangsekteskap, trafficking eller at de blir tvunget til sex for å skaffe mat og andre nødvendigheter.

  2. Jenter og kvinner tar seg av mesteparten av selvbergingsjordbruket i fattige land og står for mat, vann og brensel, som på grunn av klimaendringene ofte blir en knapphet.

  3. Sosiale og kulturelle barrierer gjør at kvinner blir mindre involvert i arbeidet med klimaberedskap og beslutninger om å forlate hjemmene sine eller ikke. Kvinner har ofte ikke samme tilgang til informasjonen som menn, blant annet fordi færre har en telefon. Fattige kvinner har 14 ganger så stor sannsynlighet for å bli drept av klimakatastrofer som orkan, tyfon eller oversvømmelse, sammenlignet med menn.