Et par står tett inntil hverandre og smiler mot kamera.

Hvordan vi jobber med kvinner i Uganda

Over en million mennesker har flyktet fra DR Kongo og Sør-Sudan til Uganda. Flyktningene kommer til områder som allerede har knapt med ressurser.

CARE arbeider for å gi husly og yrkestrening for at kvinner, som er ekstra utsatt i krisesituasjoner, skal være mindre sårbare.

Nødhjelp

Kvinnene som kommer til Uganda har ofte ikke med seg mer en det aller høyst nødvendige og uten husly er de ekstra utsatt for vold og overgrep.

CARE arbeider for at folk skal få tak over hodet og etter hvert noe å leve av. Derfor driver vi handelskurs, for å legge til rette for at folk kan starte sin egen bedrift.

I tillegg arbeider CARE med å endre holdninger mange har til kvinner og skape nettverk. Det er enklere å skape endring og være en ressurs i samfunnet man har flyttet til når man står sammen. Dette bidrar CARE med:

  • Et sted å bo
  • Handelskurs
  • Engasjering av menn/holdningsendring

Klimavennlig flyktningleir

En flyktningleir får ofte store konsekvenser for lokalmiljøet. I Uganda ligger det an til at all skog i nærområdet rundt landets største flyktningleir vil bli borte hvis det ikke tas grep nå.

Kvinnene står i hovedsak for matlagingen, og det er også de som må hente brensel. Det er altså kvinnene som rammes hardest når veien til skogen blir lengre. Bedre klimaløsninger kan derfor også ha positive likestillingseffekter.

CARE arbeider derfor med et prøveprosjekt i Uganda der vi sammen med næringsliv og innovative miljøer forsker på klimasmarte løsninger.

Bakgrunn

Uganda er et av verdens største vertsland for flyktninger. Sammenlignet med andre land i regionen er landet relativt stabilt, mens flere naboland opplever kriser og konflikt.

Eskaleringen av konflikten i Sør-Sudan har siden sommeren 2016 ført til en massiv økning i tilstrømmingen av flyktninger.

Til tross for positiv utvikling i næringslivet og stadig økende interesse fra investorer, er Uganda på listen over verdens minst utviklede land. Landet har flere utfordringer fremfor seg.

Blant annet: den utfordrende flyktningsituasjonen, et lite produktivt jordbruk, et svakt styresett, omfattende korrupsjon og høy arbeidsløshet, særlig blant ungdom.

Spørsmål om arbeidet i Uganda?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Uganda er Thomas Qviller.

Fakta Uganda

  • Befolkning: 39,5 millioner
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 162 av 189 land i verden
  • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 34 prosent
  • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 50 prosent
  • Jenters forventede skolegang: 11 år
  • Fødsler per kvinne: 5,5

Hjelp kvinner i en vanskelig situasjon - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.