Sammen med næringslivet utvikler CARE verdens første klimanøytrale flyktningleir

En klimavennlig flyktningleir er ikke bare bra for miljøet, den gjør det også bedre for dem som bor der.
Det har aldri vært like mange på flukt som i dag, og med klimaendringer kan antallet bli enda høyere. Klimagassutspillene må ned på alle områder, også i nødhjelpsarbeidet. CARE er derfor i gang med å skape verdens første klimavennlige flyktningleir i Uganda.

I et prosjekt sammen med CARE Danmark, støttet fra Innovasjon Norge utvikler vi nå CAMP+. Dette er et konsept som både gir flykninger bedre boforhold og levestandard, men som også skal etterlate et positivt avtrykk både for klima og lokalmiljø.

Støtt CAMP + og bidra til å stoppe klimaendringene

CAMP+ er avhengig av både kunnskap og ressurser fra næringslivet. Ta kontakt med Anne Kjersti Kværner, på telefon +47 90844581 eller e-post anne.kvaerner@care.no dersom du ønsker at din bedrift skal bidra.

Sammen skaper vi miljøvennlige løsninger!

Til nå har matlaging stort sett skjedd med brensel hentet fra omkringliggende skogsområder. I Uganda ligger det an til at all skog i nærområdet rundt Ugandas største flyktningleir snart vil være borte, hvis det ikke tas grep.

Likevel handler CAMP+ om mer enn å erstatte fossil energi med fornybar. En stor utfordring i dagens flyktningleirer er at det ofte mangler systemer for avfallshåndtering.

Artikkelbilde
Arbeidet med Camp+ er allerede godt i gang i flyktningleiren Kyangwali. Disse byggene er satt opp, og skal fungere som gjenbruksstasjon.
Prosjektet CAMP+ har som mål å se disse utfordringene i sammenheng, og finne løsninger der avfall kan brukes som energikilde eller gjenbrukes i materialer.

Tilgangen på rent vann er også et problem når mange mennesker raskt må bosette seg på en område uten nødvendig infrastruktur på plass.

Rent vann er livsviktig. Ikke bare som drikkevann, men også av hygienehensyn for å unngå sykdom og smitte. Ved hjelp av innovative løsninger som rensing og gjenbruk skal vannressursene utnyttes bedre.

En hytte med stråtak, utenfor står det et solcellepanel.
Hvordan vi skal benytte solenergi for å gjøre flyktningleirer mer klimavennlige, er et av spørsmålene CAMP+ ser på.

I tett samarbeid med næringsliv og innovative miljøer er utviklingen av CAMP+ allerede i gang.

Som i alt arbeid CARE gjør tar også dette prosjektet et likestillingsperspektiv, endring av levemåte gir en anledning til å også redusere forskjeller mellom menn og kvinner.

Vi ser frem til den videre utviklingen av verdens første klimavennlige flyktningleir.