En slette med flere hus og telt, samt noen mennesker

Finn ut mer om CAMP+

Hvor er CAMP+?
Prosjektet er i flyktningbosettingen Kyangwali som ligger i nærheten av Hoima vest i Uganda. Det er mer enn 118 000 flyktninger der, flesteparten fra DR Kongo.

Hvordan jobber CARE i Kyangwali?
Flyktningresponsen i Uganda er overordnet koordinert av Ugandiske myndigheter og av FNs høykommissær for Flyktninger (UNCHR), og vi samarbeider med dem i forskjellige tematiske arbeidsgrupper. CARE jobber med beskyttelse og kjønnsbasert vold, juridisk støtte, naturforvaltning, kriseberedskap, seksuell og reproduktiv helse og mødrehelse, og CARE er med i relevante koordineringsfora innen disse sektorene. Vi er også ofte konsultert av andre aktører når det gjelder kjønnsperspektiv. I tillegg deltar CARE i Ebola-beredskap, da leiren ikke ligger så langt unna grensen til Ebola-rammede DR Kongo.

Hva menes med "klimapositiv"?
Klimaendringene krever løsninger som ikke bare kutter utslipp, men som også kan bidra positivt for klima. Derfor mener videt er viktig å ha et høyt ambisjonsnivå. Sånn som det er nå, forsvinner naturressursene rundt Kyangwali i stor fart, spesielt fordi uten tilgang på strøm trenger flyktningene brensel som de samler fra skogen i nærheten. I tillegg til at det legger press på forholdet til lokalbefolkningen, må flyktningene gå stadig lenger for å hente ved, noe som også setter kvinner i fare. Camp+ prosjektet ønsker både å finne gode løsninger for menneskene i Kyangwali, for lokalsamfunnet rundt og naturen – spesielt skogen.

Det vi jobber med nå er en miniatyrmodell for hva en bærekraftig flyktningleir kan se ut som, og vi må da fokusere på flere spor samtidig: både matproduksjon og jordbruk, rene energiløsninger, resirkulering og håndtering av avfall, naturforvaltning og jobbskaping. Vårt langsiktige mål er at summen av de løsningene som utvikles gjennom CAMP+ skal gi verdens første klimapositive flyktningleir.

Kan denne modellen også brukes i andre prosjekter?
Det er målet at det som utvikles i CAMP+ skal kunne tas i bruk flere steder. Klarer vi å få til løsninger som er enkle og billige nok til å fungere i en flyktningleir vil de også lett kunne tas i bruk andre steder.

Hva er tidsplanen for CAMP+?
Vi er halvveis i en toårig avtale med Innovasjon Norges Humanitarian Innovation Fund. En del av dette kalles Innovation Lab, og går til å støtte prosjekter i en tidlig fase av innovasjon for å utvikle ideer. Vi håper å være ferdig med denne test-fasen innen året. CARE Norge samarbeider tett med både CARE Uganda og CARE Danmark om dette prosjektet, og vi regner med å fortsette prosjektet og forhåpentligvis kunne skalere det opp også utover den tidsrammen.

Samarbeider dere med næringslivet?
Samarbeid med næringslivet er avgjørende for at vi skal lykkes med prosjektet. Vi har hatt en åpen markedsdialog og en innovativ anskaffelsesrunde og vi arbeider nå med å formalisere samarbeid med forskjellige aktører.

Hvordan finansieres CAMP+?
Det er jo ikke et klassisk humanitært prosjekt, så vi må jobbe litt på andre måter enn vi vanligvis gjør. Finansiering fra Innovasjon Norges Humanitarian Innovation Fund til CAMP+ var en uvurderlig støtte til å få prosjektet i gang, og vi har god tro på at vi kan finne private aktører som kan bidra med både ekspertise og finansiering videre.

Vi ser generelt et stort potensial i bruke bærekraftige løsninger å oppnå økonomiske besparelser. F.eks. gjennom å lage plastavfall om til byggematerialer, som normalt må kjøpes utenfra.

Alle løsningene vi arbeider med, inneholder forretningsutvikling for de involverte virksomheter, men også for flyktningene selv. Jobbskaping er et element i alle løsningene, og bidrar dermed også til større finansiell uavhengighet.

Støtt CAMP + og bidra til å stoppe klimaendringene

CAMP+ er avhengig av både kunnskap og ressurser fra næringslivet. Ta kontakt med Anne Kjersti Kværner på telefon +47 908445781 eller e-post anne.kvaerner@care.no om du ønsker at din bedrift skal delta.

Sammen skaper vi miljøvennlige løsninger!