Sammen for FNs bærekraftsmål

Etter 12 års vellykket samarbeid fortsetter Finansforbundet og CARE Norge sin felles kamp for likestilling og sosial bærekraft.

Finansforbundet har samarbeidet med CARE siden 2009 om å styrke kvinners rettigheter, likestilling og solidaritet over hele verden. I november 2021 vedtok Finansforbundet å forlenge samarbeidet med ytterligere tre år.

– Vi gjorde en større vurdering når avtalen skulle fornyes, for å være sikre på at vi ville fornye med nettopp CARE. Det var ingen vanskelig avgjørelse, sier Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet.

– Dette samarbeidet føles veldig riktig for oss ettersom vi er svært opptatt av likestilling i Norge og i verden. Det er en politisk oppgave vi prioriterer, og som vi ønsker å jobbe videre med sammen med CARE, sier hun.

– Dette samarbeidet føles veldig riktig for oss ettersom vi er svært opptatt av likestilling i Norge og i verden. Vigdis Mathiesen - Finansforbundet

Hjelp til selvhjelp gjennom spare- og lånegrupper

Prosjektet handler hovedsakelig om å støtte spare- og lånegrupper i Mali og Burundi. Ideen til slike grupper ble til da en representant fra CARE besøkte Niger for 30 år siden.

– Vi så hva som virkelig trengs for å bekjempe fattigdom, og det var starten på spare- og lånegruppene vi har i dag. De fungerer slik at 15–20 kvinner sparer penger sammen.

– Når én av dem trenger penger til å investere eller kjøper utstyr, avtaler gruppen hvor mye hun kan ta ut, når det skal betales tilbake og renter, forteller Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

– Det er jo slik finansnæringen arbeider også, bare i større skala. Det å kunne brygge bro mellom finanssektoren i Norge og de som har større behov enn oss her hjemme, og den magien som oppstår gjennom det samarbeidet, er det veldig fint å få være med på, sier han.

Dame med lyst hår
Vigdis Mathisen - Forbundsleder Finansforbundet. Foto: Finansforbundet

Prosjektet støtter også CAREs arbeid med å sette kvinner i kontakt med mikrofinansinstitusjoner, som for mange er et rimeligere og mer tilgjengelig alternativ enn til en tradisjonell bank.

– Disse tiltakene passer veldig godt sammen med bank- og finansbransjen. Vi er opptatt av økonomisk utvikling og opplæring, og det å lære kvinner å klare seg selv økonomisk er et veldig aktuelt område for oss. Her får vi en dobbeltvirkning ved å kunne gi nødhjelp, men også muligheten til å stimulere til selvhjelp, sier Mathisen.

– Vi er opptatt av økonomisk utvikling og opplæring, og det å lære kvinner å klare seg selv økonomisk er et veldig aktuelt område for oss. Vigdis Mathisen - Forbundsleder Finansforbundet.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, og fungerer som en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nummer fem handler om likestilling mellom kjønnene, og er et viktig felles satsingsområde for CARE og Finansforbundet.

– Likestilling er et mål i seg selv, men det er også veldig viktig for å bekjempe fattigdom og flere av de andre målene. Likestilling er viktig for alle, men det er også lønnsomt for de som klarer å tenke smart rundt det. Dette er noe vi begge ønsker å få frem, sier Georgsen.

Artikkelbilde
Kaj-Martin Georgsen - Generalsekretær CARE Norge. Foto: CARE Norge

Mathisen opplever at samarbeidet omfatter to av Finansforbundets tre prioriterte bærekraftsmål; nummer fem, og nummer åtte som handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Og selv om Norge er et foregangsland når det gjelder både likestilling og økonomisk trygghet, er det fortsatt et aktuelt tema på hjemmebane også.

– I finansbransjen er det mange kvinnelige styremedlemmer og ansatte, men vi henger litt etter på kvinnelige ledere. Det er også et stykke igjen når det gjelder likelønn. Vi ønsker å være en pådriver, en viktig stemme i likestillingskampen og å bygge bro mellom likelønnsdebatten i Norge og de som trenger litt ekstra støtte i den tredje verden, sier Mathisen.

Viktige ringvirkninger

Gjennom det 12 år lange samarbeidet har det skjedd mye positivt, men dessverre også mye negativt, over hele verden. Og nettopp i krisetider får spare- og lånegruppene en desto viktigere rolle, ifølge Georgsen.

– I Mali har det vært mye politisk uro, klimaendringer og nå har de fått korona på toppen. Da ser vi at disse gruppene finner nye formål. Det kan være å dele informasjon om hvor man kan registrere seg for å få vaksine, og motvirke spredning av falske nyheter, sier han.

Georgsen tror utviklingen kommer til å skyte fart i fremtiden, og vi ser allerede gode resultater av samarbeidet.

– Vi ser at det nytter, og gjennom å opprettholde et langvarig samarbeid, styrkes kraften i det. Her hjemme gjelder det at bedrifter og andre må se litt utover hvor mange kvinner som sitter i styret. Likestilling er relevant og viktig i hele verdikjeden, og flere kan utfordres på hvordan de jobber og hvem de samarbeider med. Finansforbundet og CARE skal dytte på og utfordre sammen, sier han.
– Vi ser at det nytter, og gjennom å opprettholde et langvarig samarbeid, styrkes kraften i det Kaj-Martin Georgsen, Generalsekretær CARE Norge

Mathisen opplever at mange av Finansforbundets medlemmer ønsker å bidra til noe positivt, og tror at bedrifter og organisasjoner som har et annet mål enn kun å øke inntjening eller medlemsantall, gir kundene og medlemmene sine merverdi.

– Jeg tror også det er viktig at det ikke bare er ren veldedighet, og derfor er arbeidet med å styrke kvinner til å bli mer selvstendige så viktig. Vi ønsker å satse på kvinner. Verden trenger en endring, og vi vil være en pådriver for denne endringen, sier hun.

RESULTATER AV SAMARBEIDET MELLOM FINANSFOBUNDET OG CARE NORGE

  • 22 340 mennesker har fått bli med i en spare- og lånegruppe i Mali og Burundi
  • 2 806 kvinner er linket til mikrofinansinstitusjoner i Mali og Burundi
  • Helsesenteret i Mali har gitt ca. 2 500 mennesker tilgang til bedre helse gjennom informasjon om HIV/Aids og familieplanlegging
  • Ca. 8 000 menn er engasjert i arbeidet for likestilling
  • 700 mennesker i Giuindodiuo i Mali har fått tilgang til rent vann gjennom en egen brønn
  • 18 000 mennesker har fått nødhjelp (Syria, Myanmar, Haiti, Nepal og Filippinene)

Ønsker din bedrift å vite mer om CARE sitt arbeid og hvordan vi sammen kan bidra til å oppfylle viktig bærekrafts arbeid? Kontakt Anne Kjersti Kværner for videre samtaler og muligheter (+47 90844581 | anne.kvaerner@care.no)