Bilde av Kaj-Martin Georgsen i hvit CARE-T-skjorte. Generalsekretær CARE Norge

Kaj-Martin Georgsen ny generalsekretær i CARE Norge

Georgsen tiltrer 1. september, og kommer fra jobben som direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

Publisert i 2020

– Næringslivet må våkne og bidra til mer likestilling – og mannlige ledere må ta en aktiv rolle. Likestilling er avgjørende for utvikling og for at vi skal nå bærekraftsmålene, sier Kaj-Martin Georgsen. 1. september tiltrer han som generalsekretær i kvinne- og bistandsorganisasjonen CARE.

– CARE Norge er en veldrevet og solid organisasjon, med kompetente og engasjerte ansatte. Organisasjonen nyter stor tillit, og jeg er ydmyk overfor oppgaven med å lede arbeidet videre, sier Kaj-Martin Georgsen.

– Covid-19 har vist at når en krise rammer, er det kvinner som settes tilbake. Som følge av koronakrisen vil andelen fattige i verden øke og det er også dårlig nytt for hele den globale økonomien. Derfor blir CAREs arbeid for noen av verdens mest sårbare enda viktigere fremover, fortsetter han.


Flere bedrifter må øke ambisjonsnivået

Georgsen kommer fra jobben som direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, hvor han har jobbet siden 2010. I disse årene har DNB satset spesielt på økt likestilling, som ikke bare har ført til flere kvinnelige ledere internt, men at konsernet også nå stiller krav til at viktige leverandører må arbeide systematisk med likestilling.

– Det viser at det går an, og flere bedrifter bør øke ambisjonsnivået. Ikke minst må flere mannlige ledere lede an. Det holder ikke å la kvinnene fronte denne viktige saken alene, sier den nye generalsekretæren i CARE.

Georgsen har studert internasjonal politikk og økonomi ved Sciences Po i Paris og University of Chicago. Han har tidligere vært direktør for næringspolitikk og strategiutvikling i Terra-Gruppen AS og vært politisk rådgiver i Høyre, blant annet for finansminister Per-Kristian Foss.

Spydspiss innenfor likestillingsarbeidet

Styreleder i CARE, Peter Gitmark beskriver Georgsen som en spydspiss innenfor likestillingsarbeidet i DNB og gleder seg til å få Georgsen med på laget.

– Det er bra for likestillingskampen at det i en organisasjon som CARE er like naturlig med en mannlig som kvinnelig leder. Vi trenger flere engasjerte menn som bidrar til kampen for likestilling og kvinners rettigheter, sier Gitmark.

Gitmark trekker fram viktigheten av partnerskap mellom sivilt samfunn, næringsliv og myndigheter for å nå bærekraftsmålene og oppnå full likestilling.

– Georgsen har en veldig spennende bakgrunn fra både politikk og næringsliv, som jeg tror vil være avgjørende for at CARE skal nå våre mål.