Sterke kvinner som står sammen med hendene i været

Kvinner er nøkkelen ut av fattigdom

Uten likestilling mellom kjønnene kan vi ikke oppnå en bærekraftig verden.

Hele 178 land har lover som hindrer kvinner i å delta på arbeidsmarkedet og i økonomien på lik linje med menn. Kun 12 land har like lovfestede rettigheter for menn og kvinner. Det finnes bare fire land i verden hvor mer enn 50 prosent av ledelsen i landet er kvinner.

670 millioner mennesker lever i fattigdom i verden i dag (FN).

Tilfeldig? Neppe.

Illustrasjon: Kvinner er nøkkelen ut av fattigdom

Et likestilt samfunn er et mer bærekraftig samfunn. La oss presentere tre selvfølgeligheter som viser hvorfor likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å bli kvitt fattigdom:

Derfor er kvinner løsningen

1. To lønninger er bedre enn en

I en husholdning bestående av to personer, sier det seg selv at økononomien blir dårligere dersom kun den ene har betalt arbeid. I tillegg har kvinner har ofte en sentral rolle i familiens økonomi. Så når kvinner har tilgang til utdanning og betalt arbeid, styrkes familiens økonomiske grunnlag.

Illustrasjon av to bunker med mynter

2. Perspektiver er som en god bok, leser du bare første siden går du glipp av hele historien

Ved å ta hensyn til flere perspektiver øker sannsynligheten for å ta informerte og lønnsomme valg. Mangfoldige perpespektiver er bra for innovasjon. Når mennesker med ulik bakgrunn og erfaring samarbeider, kan det føre til nye ideer, løsninger og metoder.

Åpen bok som det kommer stjerner ut av

3. Du kan ikke stave kvinner uten vinner

Når kvinner har like muligheter til å delta i økonomien vil alle vinne på det. Samfunnet får utnyttet mer arbeidskraft, innovasjon og produktivitet.

Illustrasjon av en pokal der det står (k)vinner

Spare- og lånegrupper

I dag har mange av verdens aller fattigste ikke tilgang på noe vi tar for gitt i vår hverdag: vanlige banktjenester. Uten bank, er det ikke mulig å spare og ta opp lån.

CARE sin løsning på dette er lokale spare- og lånegrupper som gir kvinner mulighet til å ta kontroll over egen økonomi.

Kvinne som smiler. Ved siden av henne står det et sitat: "Jeg har en bankkonto, et hus, et godt ekteskap og jeg er i posisjon til å hjelpe andre.

Les hele historien til Fidès

I gruppene går kvinner sammen om å spare et fast beløp de selv blir enige om. Pengene spares i en felles kasse som både gir kvinner mulighet til å oppbevare penger trygt, og tilgang til små lån fra felles midler. Medlemmene diskuterer og utformer selv reglene, som for eksempel hva rentenivået skal være.

Det er estimert at over 20 millioner har blitt hjulpet ut av fattigdom ved bruk av disse gruppene.

Lærer om kvinners rettigheter

I tillegg til å bedre fattige kvinners økonomi, bidrar spare- og lånegruppene til mer bærekraftig lokalsamfunn.

Gruppene blir også en arena for viktig læring og folkeopplysning. Det gis opplæring i blant annet lesing, skriving og økonomistyring, kropp og seksualitet, og politisk ledelse og entreprenørskap - alt dette kommer i tillegg til den rent økonomiske gevinsten ved å delta i en spare- og lånegruppe.

Kvinne som smiler og holder seg for øynene. Ved siden av henne står sitat: Jeg liker best når vi lære om seksuell helse og det var veldig nyttig å lære å telle menstruasjonssyklus.

Les hele historien til Nadine

I mange områder har gruppene utviklet seg til å bli bevegelser som kjemper for kvinners politiske, økonomiske og sosiale deltakelse. Kvinnene lærer mye av hverandre og gruppene blir en sosial tilhørlighet og et nettverk. Deltakelsen er for mange inngangsporten til arbeidslivet.

Jordklode med en nøkkel i. På nøkkelen henger det et kjønnstegn for kvinne

Din støtte er viktig

La oss låse opp muligheter sammen! Bli fast giver og bidra til at jenter og kvinner som Fidés og Nadine får den hjelpen de trenger.

Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig!

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.