Liten og stor hånd som holder hverandre

– De sa jeg måtte selge datteren min

Seks måneder etter Kabuls fall er mange afghanske familier i stor nød. Mange blir presset til å ta utenkelige og hjerteskjærende valg.


«Fatima» er 32 år gammel og bor sammen med sin mann og barn i Afghanistan. De sliter økonomisk, prisen på mat skyter i været og barna legger seg ofte sultne.

Fatima er familiens overhode, mannen hennes er syk og kan ikke jobbe. Hun vasker klær for andre familier og tjener litt på det, men ofte har heller ikke kundene penger og hun får ikke betalt. Hennes tolv år gamle sønn tigger på gata.

- Naboene mine så hvor desperate vi var. De spurte om vi ville selge vår syv måneder gammel datter til dem for 2000 norske kroner. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, forteller Fatima.

Så ingen annen mulighet

-Vi kunne ikke leve med at babyen eller de andre barna skulle dø, så vi hadde egentlig ingen annen utvei, fortsetter Fatima. De bestemte seg for å selge datteren.

De neste ukene var tunge, Fatima klarte ikke å sove. Det eneste hun tenkte på var at hun skulle gi fra seg babyen sin. Men så kom vendepunktet.

- En dag fikk jeg en telefon fra CARE om at vi skulle få kontanthjelp. Jeg begynte å gråte av glede. Vi stoppet salget av babyen vår, forteller hun.

Nå kan Fatima kjøpe mat til barna sine og ha litt mat igjen til meg selv. Hun har også penger til å betale for behandlingen av mannens sykdom.

Penger til mat

Siden oktober 2021 har over 8.200 sårbare husholdninger (57 000 mennesker) i Afghanistan fått økonomisk støtte av CARE.

CARE deler ut forskjellig form for økonomisk bistand til familier i Afghanistan. Nærmere 4 000 husstander har mottatt en engangsutbetaling på 179 USD, som de kan bruke til sine mest akutte behov. 4 200 husstander har mottatt kontanter for arbeid eller kontanter spesifikt til mat.


Afghanistan er et av landene med høyest forekomst av kjønnsbasert vold. 51 % av kvinner i alderen 15-49 år har opplevd fysisk eller seksuell vold utøvd av partneren i løpet av livet. Andelen som har opplevd slik vold de siste 12 månenden er på 46 % (UN Women Global Database on Violence against Women).

12,2 % av kvinner føler det er trygt å gå ut alene i sitt nærområde om natten. Afghanistan ligger nest nederst på Women, Peace and Security indeksen, en indeks som ser på kvinners situasjon i hjemmet og samfunnet som helhet.

Mellom 60-80 % blir tvunget inn i ekteskap. Forestillingen om at yngre kvinner er lettere å kontrollere, gjør at jenter blir giftet i ung alder. 17 % av jentene er gift før de fyller 15 år.

Kun 21,6 % kvinner deltar i arbeidslivet. Kvinner må ha menns tillatelse for å søke på jobb, åpne en bankkonto, komme seg til og fra jobb. Menns kontroll over kvinner gjør også at det for mange kvinner er vanskelig å få en jobb utenfor hjemmet (UNDP Gender Inequality Index).