Ledige stillinger i CARE Norge

Vil du jobbe for jenter og kvinners rettigheter og muligheter har CARE Norge mange spennende stilinger ute.

Global coordinator, CARE International women's economic justice

Kommunikasjonssjef med ansvar for samfunn og politikk

Innholdsprodusent i CARE Norge

PR-rådgiver i CARE Norge

Om CARE Norge

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land og har et utstrakt bistandsfaglig nettverk. I 2021 fikk over 100 millioner mennesker hjelp gjennom CAREs programmer.

CARE har dobbelt mandat – for både humanitær respons og langsiktig utvikling. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, slik at fattigdom kan bekjempes mer effektivt.

CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve verdige liv. Vi arbeider for å bekjempe fattigdom gjennom å støtte jenter og kvinners kamp for likestilling, og skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig.

I CARE er vi opptatt av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi forventer av alle våre ansatte at de etterlever våre verdier; engasjert, ansvarlig og inkluderende. Vi har nulltoleranse mot alle former for diskriminering og trakassering.