Hvordan vi jobber med kvinner i Mali

Mali er et av de fattigste landene i verden. Landet er preget av konflikt, og klimaendringene gjør hverdagen ekstra vanskelig for mange. I tillegg gjør lovløsheten i landet kvinner ekstra utsatt for diskriminering, vold og overgrep. CARE arbeider i Mali for å styrke kvinners rettigheter og for å øke matsikkerheten.

Styrker kvinner

For å øke likestillingen og kvinners økonomiske sikkerhet i Mali, etablerer CARE spare og lånegrupper. Kvinnene som deltar her får ta kontroll over egne penger, og mulighet til å utvikle sine egne bedrifter. I gruppene gis det opplæring i lesing, skriving og regning, som gir kvinner større mulighet til å ta aktiv del i samfunn. CARE støtter kvinner i å stille til valg og ta del i politiske beslutninger i Mali. Mange av kvinnene i prosjektene har tatt større aktiv del i sitt lokalsamfunn. Gruppene skal etterhvert kobles til formelle banktjenester. I Mali jobber vi både sammen med banker og mikrofinansinstitusjoner for å tilby banktjenester til disse kvinnene. Dette bidrar CARE med:

 • Spare- og lånegrupper
 • Lese- og skriveundervisning
 • Lederopplæring og arbeid for samfunnsdeltakelse

Beredskapsarbeid

Mali er ofte utsatt for tørke. CARE arbeider for å styrke beredskapen i områder som spesielt utsatt. Det er viktig å tenke langsiktig, for eksempel ved at kvinner etablerer kornbanker. I Mali har derfor flere spare- og lånegrupper startet kornbanker sammen. Det gir dem og landsbyene deres matsikkerhet i kriseperioder med matmangel. Gruppene kjøper opp korn like etter innhøstingen og selger det til lokalbefolkningen når matmangelen rammer – til en pris også de fattigste har råd til. Kvinners rolle i beredskapsarbeidet bidrar også til å styrke kvinners status og stilling i samfunnet. CARE bidrar til å:

 • Styrke kvinners deltakelse i beredskapsarbeid
 • Bedre matsikkerheten ved å etablere kornbanker

Bakgrunn

Mali har siden 2012 vært et land i konflikt, noe som har resultert i migrasjon, lovløshet og økt vold mot kvinner og jenter. Myndighetene klarer ikke å tilby nødvendige offentlige tjenester eller å sikre innbyggernes rettigheter. Konflikten og klimaendringene i et allerede sårbart område har forverret matsikkerhetssituasjonen for folk flest. CARE har vært tilstede i Mali siden den store sultkatastrofen i Sahel på 70-tallet.

Mali har blant de høyeste fødselstallene i verden, og tilgangen på gode helsetilbud er begrenset.

Spørsmål om arbeidet i Mali?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Mali er Georges Nalenga.

 • Befolkning 18 millioner
 • Hovedstad Bamako
 • FNs indeks for menneskelig utvikling 182 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 9 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 35 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 6,8 år
 • Fødsler per kvinne: 6
 • CARE har vært til stede siden 1975

Hjelp kvinner i fattige land som Mali - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.