Kvinne med barn

Hvordan vi jobber med kvinner i Mali

Mali er et av de fattigste landene i verden. Landet er preget av konflikt, og klimaendringene gjør hverdagen ekstra vanskelig for mange. I tillegg gjør lovløsheten i landet kvinner ekstra utsatt for diskriminering, vold og overgrep.

CARE arbeider i Mali for å fremme kvinners rettigheter og likestilling, og gi dem muligheter til å stå på egne ben.

Kvinners økonomiske muligheter

Uten inntektsgivende arbeid er det umulig å komme seg ut av fattigdom. For å øke likestillingen og kvinners økonomiske sikkerhet i Mali, etablerer CARE spare- og lånegruppene (VSLA).

Kvinnene som deltar i gruppene får ta kontroll over egne penger, og muligheten til å utvikle sine egne bedrifter og å bli entreprenører. Gruppene kobles etter hvert til banker eller mikrofinansinstitusjoner. Dette bidrar CARE med:

 • Spare- og lånegrupper
 • Lese-, skrive, og regnekurs
 • Opplæring i entreprenørskap
 • Fremme kvinners deltagelse i arbeidet med fornybar energi (EU prosjekt i samarbeid med Plan)

Bestemme over egne kropp

Mali har blant de høyeste mødre og barnedødelighet i verden, og tilgangen på gode helsetilbud og prevensjonsmidler er begrenset.

I Mali jobber CARE med kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og ikke minst å spre kunnskap slik at kvinner skal kjenne sin egen kropp. Dette bidrar CARE med:

 • Engasjerer menn og endrer holdninger som begrenser kvinners muligheter.
 • Arbeider mot vold mot kvinner, inkludert skadelige praksiser som barneekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Gir rådgivning og informasjon til kvinner og unge for å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
 • Distribuere utstyr og legemiddel til helsesentre og gi opplæring til helsepersonell.

Politisk deltakelse

I Mali har kvinner begrenset mulighet til å delta i politisk beslutninger.
CARE støtter kvinner i å stille til valg og ta del i politikken.

Politisk påvirkning er også en viktig del av CARE arbeid for å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Dette bidrar CARE med:

 • Opplæring i rettigheter og likestilling
 • Lederopplæring og utvikling
 • Støtte kvinners politiske deltagelse

Klimatilpasset jordbruk

Mali er et land hvor 2/3 er rammet av tørke og flom, noe som forverres av klimaendringene. CARE arbeider for å bedre situasjonen for småbønder, spesielt kvinner.

Spare- og lånegruppene kjøper opp korn like etter innhøstingen for å etablere kornbanker og selger det til lokalbefolkningen når matmangelen rammer – til en pris også de fattigste har råd til. Dette bidrar CARE med:

 • Forskning på klimatilpasset jordbruk og husdyrhold
 • Opplæring og støtte bønder
 • Gir bønder tilgang til forbedret og tilpasset teknologi
 • Bedre matsikkerheten ved å etablere kornbanker

Bakgrunn

Mali har siden 2012 vært et land i konflikt, noe som har resultert i migrasjon, lovløshet og økt vold mot kvinner og jenter.

Myndighetene klarer ikke å tilby nødvendige offentlige tjenester eller å sikre innbyggernes rettigheter. Konflikten og klimaendringene i et allerede sårbart område har forverret matsikkerhetssituasjonen for folk flest.

Mali samfunnet domineres av et konservative krefter og de fleste kvinner er avhengig av mannen sin. Kvinner har ikke tilgang og kontroll over økonomiske ressurser som jord og eiendom.

CARE har vært tilstede i Mali siden den store sultkatastrofen i Sahel på 70-tallet.

Spørsmål om arbeidet i Mali?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Mali er Georges Nalenga.
 • Befolkning 20 millioner
 • Hovedstad Bamako
 • FNs indeks for menneskelig utvikling 184 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 28 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 35 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 6,8 år
 • Fødsler per kvinne: 6
 • CARE har vært til stede siden 1975

Hjelp kvinner i fattige land som Mali - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.