To menn som står ute

Sammen for bærekraft og likestilling

CARE Norge og Elektroimportøren har utvidet sitt samarbeid. Bedrifter som jobber med likestilling lykkes bedre, også når det gjelder lønnsomhet.

Elektroimportøren har støttet CARE Norges arbeid økonomisk i flere år allerede. Nå tar firmaet en mer aktiv rolle, og daglig leder Andreas Niss mener det er det riktige å gjøre for firmaet. Ikke minst grunnet CAREs fokus på likestilling.

– Siden vi er så heldig å holde til i Norge, og vi tjener greit med penger, bør vi dele med dem som har litt mindre. Vi har donert penger til CARE Norge siden 2015, og valgte CARE på grunn av fokuset de har på kvinner. Elektroimportøren operer jo, dessverre, i en mannsdominert bransje. Så vi ønsker å gjøre vårt for at det skal bli litt mer balanse.

CARE Norge har naturlig nok satt svært stor pris på donasjonene fra elektronikkfirmaet. Men generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i organisasjonen følte Elektroimportøren også kunne være en viktig samarbeidspartner utover ren pengestøtte. Han tok derfor kontakt med firmaet, og foreslo et utvidet samarbeid.

Samtale mellom to menn
Andreas Niss - Daglig leder, Elektroimportøren

Må være med på laget

Kaj-Martin Georgsen forteller at CARE Norge har stor fokus på bærekraft og likestilling i sitt arbeid.

Han mener bedriftsledere rundt i verden må ha samme fokus og ta grep deretter, ellers vil vi ikke se forandringen man ønsker. Andreas Niss hos Elektroimportøren er fullstendig enig.

– Vi må absolutt være med på laget. For oss som bedrift er det forventninger fra kunder og andre rundt oss om at vi tar sosialt ansvar, ikke minst når det gjelder likestilling. Vi jobber aktivt for å få inn flere folk i bransjen, blant annet ved å opprette et stipend for kvinner som vil bli elektrikere eller lignende. Samtidig må vi gjøre den egentlige jobben vår, så det er vanskelig å sette av veldig mye tid til slikt. Da er det perfekt å kunne samarbeide med CARE, som jobber veldig bra for likestilling.

– Vi må absolutt være med på laget. For oss som bedrift er det forventninger fra kunder og andre rundt oss om at vi tar sosialt ansvar, ikke minst når det gjelder likestilling. Andreas Niss - Elektroimportøren

Lokale arrangementer

Tidligere har Elektroimportøren som sagt gitt penger til arbeidet, men nå skal de altså involvere seg også på andre måter.

Blant annet vil firmaet arrangere events i sine butikker, sammen med CARE Norge. Slik vil de bidra til å spre ordet om arbeidet til organisasjonen.

– Målet er å samle inn 1,5 ganger så mye penger som det vi selv donerer, og det har jeg stor tro på at vi skal klare. I 2015, da vi først begynte å donere til CARE, var vi en relativt liten bedrift. Siden den gang har vi vokst kraftig, og da er det også lettere å bidra mer, forteller Andreas Niss.

Samtale mellom to menn
Kaj-Martin Georgesen - Generalsekretær, CARE Norge

Likestilling gir suksess

CARE Norge og Elektroimportøren har inngått en treårig avtale, der målet er å samle inn 1,5 millioner kroner fordelt på disse årene. Kaj-Martin Georgsen tror Elektroimportørens sosiale engasjement er noe vi vil se mer av i fremtiden.

– Både Andreas som person og firmaet han representerer, er nok typisk for hvordan man må tenke i dag for å lykkes kommersielt. Elektroimportøren har fokus på bærekraft, og har en fin kombinasjon av å jobbe for likestilling både internt i bedriften og utenfor. Det finnes stadig flere undersøkelser som viser at bedrifter som tenker likestilling lykkes bedre. Likestilling har altså en merverdi, også når det gjelder ren lønnsomhet.

– Det finnes stadig flere undersøkelser som viser at bedrifter som tenker likestilling lykkes bedre. Likestilling har altså en merverdi, også når det gjelder ren lønnsomhet. Kaj-Martin Georgsen - Generalsekretær CARE Norge

Samarbeidet skulle etter planen ha kommet lenger, men et utfordrende korona-år gjorde at ting ble satt litt på vent. Derfor er det fortsatt i startgropen, men nå setter de i gang med lokale arrangementer i Elektroimportørens butikker.

Elektroimportøren ser også på løsninger som vil gi bedriftens kunder mulighet til å støtte CARE når de handler i nettbutikken, forteller Andreas Niss.

– Opp imot 20 % av salget vårt foregår på nett, så her er det mye muligheter.

Store ringvirkninger

Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen tror engasjement av den typen Elektroimportøren har, vil ha god effekt langt utenfor Norges grenser.

– Vi i CARE tror at hvis vi greier å involvere norsk næringsliv, så vil det kunne ha ringvirkninger også ellers i verden. Jeg opplever at Elektroimportøren stadig ønsker å bli bedre når det gjelder for eksempel likestilling, og vi jobber jo med aktører som kan bidra til det. Dette samarbeidet kommer vi alle godt ut av!