Tre kvinner står i en åker.

Samfunnsansvar: Dette bidrar din bedrift til

Partnerskap med næringslivet er viktig for CAREs arbeid med å skape en bedre og mer likestilt verden.

Flere og flere bedrifter er opptatt av sitt samfunnsansvar. Sammen med våre partnere i næringslivet jobber CARE for å skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv, slik at de blir mindre avhengig av bistand i fremtiden.

Det at vi er til stede i mange lokalsamfunn gjør også at vi kan være raskt ute med nødhjelp når krisen skjer.

Hva kan vi få til

For 5000 kroner kan vi opprette en spare- og lånegruppe med opp mot 25 kvinner. Disse får da tilgang til elementære banktjenester og får kurs og veiledning så de kan tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Ca. halvparten av kvinnene i CAREs spare- og lånegrupper starter sin egen bedrift.

Les mer om hva CARE kan tilby din bedrift

Dette jobber vi med sammen med næringslivet

Store og små bedrifter er viktige bidragsytere for vårt arbeidet med å gi kvinner mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom og få sine rettigheter oppfylt. Sammen jobber vi for:

Hennes penger - hennes muligheter

Spare-og lånegrupper gir fattige kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass

Hennes kropp - hennes valg
Familieplanlegging og beskyttelse mot seksualisert vold gjør at kvinner kan bestemme over egen kropp

Hennes stemme - hennes drømmer
Rettigheter til å bidra i lokalsamfunnet gir økt likestilling og økonomisk vekst

Nødhjelp
CARE er allerede tilstede i mange lokalsamfunn, derfor kan vi være raskt på plass når kriser skjer

Resultater og effekter av det vi gjør

Sammen med næringslivet støtter vi kvinner - det skaper endring

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har mange steder ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn.

Det er en god investering å jobbe med kvinner. Fordi kvinner skaper forandring, ikke bare for seg selv, men også verden rundt seg.
Et rødt ikon med tegnet for mann og kvinne og et er lik-tegn, samt teksten "5 likestilling mellom kjønnene"

Er din bedrift opptatt av FNs bærekraftsmål?

Det er CARE også. Bærekraftsmålene er verdens felles plan for utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

CARE arbeider hver dag for å oppnå likestilling og utrydde fattigdom, bærekraftsmål 1 og 5.

Hva er et strategisk partnerskap med CARE?

Din bedrift kan oppfylle sitt samfunnsansvar gjennom et samarbeid med CARE. Mange bedrifter ønsker å gi en pengegave til CAREs arbeid for likestilling og fattigdomsbekjempelse andre ønsker også å være mer involvert i et prosjekt.

For eksempel i Uganda arbeider vi sammen med næringslivet for å finne bærekraftige løsninger i en flyktningleir. Målet er at Camp+ skal bli verdens første bærekraftige flyktningleir.

Sammen med Storebrand har vi sett på nødvendigheten av likestilling i næringslivet.