Tilgang på prevensjon er helt avgjørende

Utgangspunktet du har i livet ditt er like tilfeldig som å trekke et lodd. Tilgangen på prevensjon påvirker hvordan livet ditt er og kommer til å bli.

I sommer har vi delt ut "kondomlodd" i Oslo. Ønsket vårt har vært å opplyse om hvor heldig du er i Norge som har tilgang på prevensjon og hvor godt utgangspunkt det gir for livet ditt. Det er ikke alle som er like heldige.

Artikkelbilde
Artikkelbilde

Ingen prevensjon, få muligheter

I mange fattige land har ikke jenter og kvinner tilgang på prevensjon. Det betyr at graviditet ofte ikke er et valg. Mange gravide må slutte på skolen og mister muligheten til å tjene egne penger. Tilgang på prevensjon er derfor helt avgjørende for at kvinner i Burundi skal kunne fullføre utdanning og være sjef i eget liv.

Fakta om uplanlagt graviditet

  • Globalt estimeres det at 257 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide, ikke bruker moderne og trygg prevensjon. Av dem er det 172 millioner som ikke bruker noe (UN DESA, 2021).
  • En kvinne føler enten hun ikke kan diskutere bruk av kondom eller at hun kan si nei til sex. Sier 23 prosent av kvinner globalt (United Nations, 2022)
  • Hver år blir mer enn 121 million kvinner uplanlagt gravide.
  • Over 60 prosent av uplanlagte graviditeter ender med abort.
  • 45 prosent av alle utførte aborter er farlige.

CARE jobber med å gi jenter og kvinner tilgang på prevensjon. Slik kan de selv bestemme om, når og hvem de skal ha barn med.

Vi tilgjengeliggjør prevensjon, åpner helsestasjoner og trener opp helsepersonell slik at alle skal kunne ha like forutsetninger, uansett hvor de er.

Les mer om vårt arbeid for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.
Ung jente med blå himmel

Hjelp jenter og kvinner ut av fattigdom og kriser!

Som fast giver skaper du varig endring for jenter og kvinner i verdens fattigste land.