Foto: Jorunn Strand Askeland

Burundis «Helsesista»

– Å få barn skal ikke komme som en overraskelse. Kunnskap om egen kropp og tilgang til prevensjon er en rettighet.

Legen Djida Marlene Kaneza jobber med ungdom og kvinners seksuelle og reproduktive helse i CAREs partnerorganisasjon SaCoDé. I 2019 var hun Norge i forbindelse med TV-aksjonen.

Der gikk hun blant annet med bøsse og var gjest i P3-aksjonen, sammen med hele Norges Helsesista (Tale Maria Krohn Engvik).

Her forteller hun om arbeidet sitt, utfordringene knyttet til mangel på informasjon om kvinners kropp og seksualitet, og de store konsekvensene av dette.

Mangler grunnleggende kunnskap om egen kropp

– Den kvinnelige delen av vårt folk, spesielt de yngste, mangler kunnskap om hvordan kroppen deres endrer seg i puberteten og hva mensen er, forteller Kaneza.

De får ikke hjelp hjemme fordi det å snakke om sex er et tabu. Derfor utfordrer vi foreldre til å være åpne med barna sine om dette temaet, fortsetter hun.

– Selv om seksualundervisning er pensum i skolen, gjør fordommer at det ofte ikke blir undervist i dette. Ungdommene vet da ikke hvordan de skal takle mensen, unngå graviditet og smittsomme sykdommer. Dr. Djida Marlene Kaneza
Bilde fra radiostudio da Djida gjestet P3-aksjonen.
Djida gjestet Norge i forbindelse med TV-aksjonen 2019, der hun blant annet gjestet P3-aksjonen og gikk med bøsse sammen med den norske Helsesista. Foto: NRK P3

Mister muligheten til å leve et godt liv

– De som er nederst på rangstigen og ikke har penger, mister muligheten til et godt liv når de mangler tilgang til helsehjelp og prevensjon, sier dr Djida.

Det er helt utrolig og uakseptabelt at vi fortsatt har jenter og kvinner som blir gravide fordi de ikke har tilgang til prevensjon. Vi kan heller ikke vedkjenne oss at kvinner får uønskede barn fordi de ikke kjenner sin egen kropp.

– For oss kvinner og jenter er seksuell og reproduktiv helse en viktig menneskerett, og en nøkkel til et tryggere og mer likeverdig samfunn. Dr. Djida Marlene Kaneza

Fører til arvelig fattigdom og dødsfall

Holdninger i samfunnet og mangel på kunnskap og prevensjon fører til uplanlagte graviditeter. Dette fører igjen til at jenter blir stigmatisert, dropper ut av skolen og blir presset til å gifte seg mens de ennå er barn.

Muligheten til å få et tryggere liv helsemessig og økonomisk blir minimal og neste generasjon står i stor fare for å oppleve det samme som sine foreldre.

– Når kvinner får flere barn enn de kan fostre, kan barna bli underernært, syke og mangle skolegang. Utrygge aborter øker også når prevensjon ikke er tilgjengelig, som igjen fører til mange dødsfall. Dr. Djida Marlene Kaneza
To burundiske kvinner sitter på bakken og leser SMS fra Sacode.
Bilde av pakker med bind.
SaCoDé informerer om prevensjon og seksuell helse i Burundi, og produserer også hygieniske gjenbrukbare bind.

Har hjulpet tusenvis av unge og kvinner

SaCoDé – med støtte fra CARE – har nådd tusenvis av unge og kvinner gjennom sms-tjenester, skoleundervisning og møter. De deler også ut pakker med hygieniske gjenbrukbare bind. Den positive effekten er tydelig.

– Vi ser at jenter og kvinner blir sterke og fullfører skolen når de får kontroll over egen kropp og har nødvendig tilgang på prevensjon, sier hun.

Les historien om Isabell og Solange som fikk viktig informasjon om reproduktiv helse og prevensjon via SMS, og deler sin kunnskap med andre kvinner i landsbyen.

Kampen for kvinners rettigheter fortsetter

– Vi må ikke være overrasket over at vi får motstand når vi kjemper for kvinners rettigheter. Ingen menneskerettigheter er blitt servert på sølvfat, det har vært og vil alltid være en kamp.

– Det vil alltid være forskjellige meninger og synspunkter, men vi må garantere friheten til alle jenter og kvinner. Frihet til å ta sine egne valg uansett økonomisk status, opphav og religion Dr. Djida-Marlene Kaneza
Les mer om arbeidet vårt for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Bli med å støtt Djidas arbeid for kvinners rett til å bestemme over egen kropp