Hvordan vi jobber med kvinner i Burundi

Burundi er et av verdens fattigste land. I tillegg til å styrke kvinners mulighet til utdanning og økonomiske selvstendighet, jobber CARE med kjønnsbasert vold, seksuelle og reproduktive helsetjenester, politisk påvirkningsarbeid og styrking av sivilsamfunn.

Økonomisk vekst

Mange kvinner i Burundi lever i fattigdom. En sentral del av arbeidet i Burundi er å bidra til økt økonomisk selvstendighet for kvinner. CARE jobber i samarbeid med lokale partnere for å gi kvinner mulighet til å ta kontroll over egne penger og skape sin egen arbeidsplass. Talentfulle deltakere i programmene får hjelp til å komme i gang med større bedrifter som kobles til formelle banker. CARE bidrar med:

Seksuell helse

Kvinner på landsbygda i Burundi har begrenset tilgang på tjenester og informasjon og seksuell helse. Spørsmål knyttet til sex, menstruasjon og prevensjon er svært tabubelagt og det verserer mange myter i lokalbefolkningen. Et flertall av burundiske jenter og kvinner kan ikke ta seg råd til å kjøpe verken bind eller undertøy selv, med den konsekvensen at mange må holde seg hjemme fra skole og jobb en gang i måneden. Mange bor langt unna klinikker og helsepersonell. CARE samarbeider med 124 helsesentre. CARE bidrar med:

 • Informasjon om kropp, prevensjon og seksualitet gjennom helsesentrene vi samarbeider med
 • Informasjon om tematikken gjennom spare- og lånegruppene

Engasjering av menn

For å oppnå likestilling og bekjempe vold mot kvinner er det avgjørende å ha menn med på laget. CARE jobber derfor med Abatangamuco («de som bringer lys der det var mørkt»), som er en burundisk grasrotbevegelse. Bevegelsen sprang ut av et CARE-ledet prosjekt som handlet om å få ektepar til å snakke om vold i hjemmet. I dag er de en av CAREs partnere og jobber for å endre tradisjonelle kjønnsroller. Dette gjøres gjennom å arrangere debatter, folkemøter og bruke teater sette søkelys på utfordringer i samfunnet. For å bli med i bevegelsen må menn forplikte seg til ikke å bruke vold mot kvinner, og love å være ambassadører for mer likestilling i familiene. På arrangmenter forteller ektepar om hvordan økt likestilling i hjemmet ikke bare har vært bra for kvinnen, men for hele familien. CARE jobber med:

 • Holdningsendringer
 • Engasjere menn

Bakgrunn

Landet har i likhet med nabolandet Rwanda vært preget av konflikt og uro mellom de to folkegruppene hutu og tutsi. CARE startet med sitt arbeid i Burundi etter den brutale borgerkrigen på 90-tallet. Siden 2015 har det vært en rekke protester mot president Pierre Nkurunziza. Myndighetene har svart med å stramme inn på pressefriheten og rommet til sivilt samfunn. Selv om kvinner formelt har mange rettigheter på plass, er kvinner i liten grad representert i den formelle økonomien.

Fakta

 • Befolkning: 11 millioner
 • Hovedstad Gitega
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling 185 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 28 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 11,3 år
 • Fødsler per kvinne: 5,6
 • CARE har vært til stede i Burundi siden 1994

Hjelp kvinner i fattige land som Burundi - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.