Flere kvinner sitter på en mappe. Den forerste ser i kamera og smiler.

Hvordan vi jobber med kvinner i Burundi

Burundi er et av verdens fattigste land. CARE jobber med å styrke kvinners mulighet til utdanning og økonomiske selvstendighet,.

I tillegg jobber vi med kjønnsbasert vold, seksuelle og reproduktive helsetjenester samt politisk påvirkningsarbeid og styrking av sivilsamfunn.

Økonomisk vekst

Mange kvinner i Burundi lever i fattigdom. En sentral del av arbeidet i Burundi er å bidra til økt økonomisk selvstendighet for kvinner.

CARE jobber i samarbeid med lokale partnere og hjelpeorganisasjoner for å gi kvinner mulighet til å ta kontroll over egne penger og skape sin egen arbeidsplass.

Talentfulle deltakere i programmene får hjelp til å komme i gang med større bedrifter som kobles til formelle banker. CARE bidrar med:

Seksuell helse

Kvinner på landsbygda i Burundi har begrenset tilgang på tjenester og informasjon og seksuell helse.

Spørsmål knyttet til sex, menstruasjon og prevensjon er svært tabubelagt og det verserer mange myter i lokalbefolkningen.

Et flertall av burundiske jenter og kvinner kan ikke ta seg råd til å kjøpe verken bind eller undertøy selv, med den konsekvensen at mange må holde seg hjemme fra skole og jobb en gang i måneden.

CARE bidrar med:

 • Informasjon om kropp, prevensjon og seksualitet gjennom helsesentrene vi samarbeider med
 • Informasjon om tematikken gjennom spare- og lånegruppene

Engasjering av menn

For å oppnå likestilling og bekjempe vold mot kvinner er det avgjørende å ha menn med på laget. CARE jobber derfor med Abatangamuco («de som bringer lys der det var mørkt»), som er en burundisk grasrotbevegelse.

Bevegelsen sprang ut av et CARE-ledet prosjekt som handlet om å få ektepar til å snakke om vold i hjemmet. I dag er de en av CAREs partnere og jobber for å endre tradisjonelle kjønnsroller.

Dette gjøres gjennom å arrangere debatter, folkemøter og bruke teater sette søkelys på utfordringer i samfunnet.

For å bli med i bevegelsen må menn forplikte seg til ikke å bruke vold mot kvinner, og love å være ambassadører for mer likestilling i familiene.

På arrangementer forteller ektepar om hvordan økt likestilling i hjemmet ikke bare har vært bra for kvinnen, men for hele familien. CARE jobber med:

 • Holdningsendringer
 • Engasjere menn

Bakgrunn

Landet har i likhet med nabolandet Rwanda vært preget av konflikt og uro mellom de to folkegruppene hutu og tutsi.

CARE startet med sitt arbeid i Burundi etter den brutale borgerkrigen på 90-tallet.

Siden 2015 har det vært mye uro i landet som har ført til at myndighetene har strammet inn på pressefriheten og handlingsrommet til sivil samfunnet.

Selv om kvinner formelt har mange rettigheter på plass, er kvinner i liten grad representert i den formelle økonomien.

Fakta

 • Befolkning: 13,2 millioner
 • Hovedstad Gitega
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling 187 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 28 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 11,3 år
 • Fødsler per kvinne: 5,6
 • CARE har vært til stede i Burundi siden 1994

Hjelp kvinner i fattige land som Burundi - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.