Burundi

Burundi er et av verdens fattigste land. I tillegg til å styrke kvinners mulighet til utdanning og økonomiske selvstendighet, jobber CARE med kjønnsbasert vold, seksuelle og reproduktive helsetjenester, politisk påvirkningsarbeid og styrking av sivilsamfunn.

Økonomisk vekst

En sentral del av arbeidet i Burundi er å bidra til økt økonomisk selvstendighet for kvinner. Gjennom spare- og lånegrupper gis kvinner mulighet å ta kontroll på egne penger. Gjennom entreprenørskapsopplæring klarer mange å skape sin egen arbeidsplass. Talentfulle deltakere i programmene får hjelp til å komme i gang med større bedrifter som kobles til formelle banker.

Seksuell helse

Kvinner på landsbygda i Burundi har begrenset tilgang på tjenester og informasjon og seksuell helse. Spørsmål knyttet til sex, menstruasjon og prevensjon er svært tabubelagt og det verserer mange myter i lokalbefolkningen, Mange bor langt unna nærmeste klinikker eller helsepersonell. Et flertall av burundiske jenter og kvinner kan ikke ta seg råd til å kjøpe verken bind eller undertøy selv, med den konsekvensen at mange må holde seg hjemme fra skole og jobb en gang i måneden. CARE bidrar med:

 • Informasjon om kropp, prevensjon og seksualitet på SMS
 • Informasjon om tematikken i spare- og lånegruppene
 • Produksjon av tøybind

Engasjering av menn

For å oppnå likestilling og bekjempe vold mot kvinner er det avgjørende å ha menn med på laget. CARE jobber derfor med Abatangamuco («de som bringer lys der det var mørkt»), som er en burundisk grasrotbevegelse. De jobber for å endre tradisjonelle kjønnsroller. Dette gjøres gjennom å arrangere debatter, folkemøter og bruke teater for å endre samfunnet. For å bli med i bevegelsen må menn forplikte seg til ikke å bruke vold mot kvinner, og love å være ambassadører for mer likestilling i familiene. På sine møter forteller ektepar om hvordan økt likestilling i hjemmet ikke bare har vært bra for kvinnen, men for hele familien. CARE jobber med:

 • Holdningsendring
 • Engasjere menn

Bakgrunn

CARE startet med sitt arbeid i Burundi etter den brutale borgerkrigen på 90-tallet. Landet har i likhet med nabolandet Rwanda vært preget av konflikt og uro mellom de to folkegruppene hutu og tutsi. Siden 2015 har protester mot sittende president Pierre Nkurunziza ført til innskrenking av pressefrihet og sivilt samfunn. Selv om kvinner formelt har mange rettigheter på plass, er kvinner i liten grad representert i den formelle økonomien eller på politisk nivå.

Fakta

 • Befolkning: 11 millioner
 • Hovedstad Bujumbura/Gitega
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling 185 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 28 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 11,3 år
 • Fødsler per kvinne: 5,6
 • CARE har vært til stede i Burundi siden 1994

Støtt CAREs entreprenørskapsarbeid i Burundi

hver måned