Artikkelbilde

Hvordan vi jobber med kvinner i Niger

Niger er et av de fattigste landene i verden. CARE jobber for at kvinner skal kunne tjene sine egne penger, lære seg å lese og skrive og ta del i økonomien og politikken i landet.

Styrke kvinnene

En inntektsgivende jobb er avgjørende for å komme seg ut av fattigdom. CARE styrker kvinners mulighet til å få bedre kontroll over sin økonomi, og utvikle sine egne bedrifter gjennom spare- og lånegruppene.

I disse gruppene får kvinner mulighet til å lære seg å lese og skrive, ta del i beslutninger i lokalsamfunnet og politikken i landet. Dette bidrar CARE med:

 • Spare- og lånegrupper
 • Lese- og skriveopplæring
 • Lederskapsopplæring
 • Engasjere menn for likestilling og endre holdninger som begrenser kvinners muligheter
 • Bedre kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • Styrke kvinners økonomiske muligheter og entreprenørskap
 • Fremme kvinners deltagelse i energisektoren, særlig fornybar energi

Politisk påvirkning og deltagelse

Det er få kvinnelige beslutningstakere i Niger, og kvinners rettigheter står ikke høyt på agendaen. Bare 2,3 prosent av landets ordførere er kvinner.

Politisk påvirkning er en viktig del av vårt arbeid i Niger. Vi sørger for å mobilisere styresmakter, lokale myndigheter, politiske partier og lokale institusjoner i arbeidet for kvinners rettigheter.

I tillegg jobbe med ledere som kan være positive rollemodeller for likestilling. Dette bidrar CARE med:

 • Opplæring i rettigheter og samfunnskunnskap
 • Lederopplæring og utvikling
 • Fremme kvinners deltagelse i beslutningsprosesser og politisk påvirkning

Matsikkerhet og klimatilpasset jordbruk

I Niger lever store deler av befolkningen av jordbruk og klimaendringer påvirker arbeidet til småbøndene. Lange tørkeperioder og plutselig styrtregn ødelegger avlinger og gjør det vanskelig å drive bærekraftig.

Nigers høye befolkningsvekst bidrar til at presset på jorda blir stort. Bønders adgang til informasjon og forskning som kan hjelpe dem til å tilpasse jordbruket til klimaendringene er begrenset.

Med støtte fra Utenriksdepartementet og sammen med både Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en nasjonal forskningsinstitusjon i Niger (INRAN).

Dette for å bedre situasjonen for 40 000 småbønder, og spesielt kvinner. Dette bidrar CARE med:

 • Forskning på jordbruk og husdyrhold
 • Tilgang for småbønder til forbedret og tilpasset teknologi
 • Opplæring og organisering av bønder og andre aktører
 • Utvikling av Entreprenørskap for bygdeungdom
 • Bidra til bedre praksis med hygiene og ernæring for å forebygge feilernæring hos barn

Bakgrunn

Niger er det landet i verden der flest jenter blir gift som barn. Det fører til at mange får barn tidlig og som oftest må slutte på skolen.

Tilgang til helsetjenester er dårlig og mødredødeligheten er høy. Nok sunn og ernæringsrik mat er en utfordring andelen barn som er underernært er høy.

Niger er et svært tradisjonsbundet samfunn og kvinner er avhengig av mannen sin for å få tilgang til jord.

Roller og ansvar i arbeidsdelingen er svært ulik mellom menn og kvinner, det gjelder også tilgang til-, styring og kontroll av ressurser og økonomiske muligheter. Arbeidsledigheten er høy og fattigdom er stor i Niger.

Folk flest er sysselsatt i jordbruk og husdyrhold, men klima er en utfordring. Mange har bare en avling i løpet av året og slår denne feil står de uten noe.

I tillegg er befolkningsveksten høy, noe som gjør det vanskelig å brødfø alle.

Niger påvirkes også av urolighetene i nabolandene. Det har vært væpnede grupper som har tatt seg fra landene rundt Niger og inn i landet, i tillegg til at det er en utfordrende flyktningsituasjon.

Sist valg økte kvinneandelen, men det er fortsatt utfordringer når det gjelder kvinners deltagelse i samfunnet.

Spørsmål om arbeidet i Niger?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Niger er Moira Kristin Eknes.

Fakta om Niger

 • Befolkning: 24 millioner
 • Hovedstad: Niamey
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 189 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 26 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 5,7 år
 • Fødsler per kvinne: 6,95
 • CARE har vært tilstede i siden 1974

Hjelp kvinner i fattige land som Niger - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.