Hvordan vi jobber med kvinner i Niger

Niger er et av de fattigste landene i verden. CARE jobber for at kvinner skal kunne tjene sine egne penger, lære seg å lese og skrive og ta del i økonomien og politikken i landet.

Styrke kvinnene

En inntektsgivende jobb er avgjørende for å komme seg ut av fattigdom. CARE styrker kvinners mulighet til å bli entreprenører og utvikle sine egne bedrifter gjennom spare- og lånegruppene. I disse gruppene gir vi også kvinner mulighet til å lære seg å lese og skrive og ta del i økonomien og politikken i landet. Dette bidrar CARE med:

 • Spare- og lånegrupper
 • Lese- og skriveundervisning
 • Endre holdninger som begrenser kvinners muligheter

Politisk påvirkning

Det er få kvinnelige beslutningstakere i Niger, og kvinners rettigheter står ikke høyt på agendaen. Bare 2,3 prosent av landets ordførere er kvinner. Politisk påvirkning er en viktig del av vårt arbeid i Niger. Vi sørger for å mobilisere styresmakter, lokale myndigheter, politiske partier og lokale institusjoner i arbeidet for kvinners rettigheter, samt å jobbe med ledere som kan være positive rollemodeller for likestilling. Dette bidrar CARE med:

 • Opplæring i rettigheter og samfunnskunnskap
 • Lederopplæring og utvikling
 • Oppfordre kvinner til å delta i beslutningsprosesser

Klimatilpasset jordbruk

De fleste lever av jordbruk i Niger og småbønder er påvirket av klimaendringer. Lange tørkeperioder og plutselig styrtregn ødelegger avlinger og gjør det vanskelig å drive bærekraftig. I tillegg legger den høye befolkningsveksten stort press på jorda. CARE jobber derfor for at 15 000 småbønder, og spesielt kvinner, skal dra mer nytte av og bidra til forskning innen landbruk og klimatilpasning. Dette bidrar CARE med:

 • Forskning på jordbruk og husdyrhold
 • Opplæring
 • Tilgang til forbedret og tilpasset teknologi
 • Erfaringsutveksling mellom bønder, forskere og andre

Bakgrunn

Niger er det stedet i verden der flest jenter blir gift som barn. Det fører til at mange får barn tidlig og mange må slutte på skolen. Det er dårlig tilgang til helsetjenester og mødredødeligheten er høy. Niger er et svært tradisjonsbundet samfunn og kvinner er avhengig av mannen sin for å få tilgang til jord. I underkant av 17 prosent av nasjonalforsamlingen og bare 8 av 42 ministere er kvinner.

Arbeidsledigheten er høy og fattigdom er stor i Niger. Majoriteten er sysselsatt i jordbruk og husdyrhold, men klima er en utfordring. Mange har bare en avling i løpet av året og slår denne feil står de uten noe. I tillegg er befolkningsveksten høy, noe som gjør det vanskelig å brødfø alle.

Niger påvirkes også av urolighetene i nabolandene. Det har vært væpnede grupper som har tatt seg fra landene rundt Niger og inn i landet, i tillegg til at det er en utfordrende flyktningsituasjon.

Spørsmål om arbeidet i Niger?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Niger er Moira Kristin Eknes.

Fakta om Niger

 • Befolkning: 19 millioner
 • Hovedstad: Niamey
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 189 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 17 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 4,7 år
 • Fødsler per kvinne: 7,2
 • CARE har vært tilstede i siden 1974

Hjelp kvinner i fattige land som Niger - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.