TV-aksjonen 2019

De endelige tallene fra TV-aksjonen er klare og sammen har vi samlet inn 240 498 148 kroner. Det betyr at vi kan hjelpe minst 400 000 kvinner.

Med pengene fra TV-aksjonen gir vi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

Skole: Lær mer om likestilling og jenters rettigheter

I forbindelse med TV-aksjonen laget CARE og Salaby et undervisningsopplegg. Gjennom filmer, engasjerende oppgaver og morsomme spill blir elevene kjent med sentrale fakta rundt rettigheter og likestilling. Opplegget er enkelt, krever få ressurser og er koblet opp mot flere kompetansemål.

Finn ut mer om Salaby og CAREs undervisningsopplegg her.

Tusen takk til alle frivillige, bøssebærere og givere som har bidratt for å hjelpe kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Vi er utrolig takknemlige for rausheten over hele Norges land. De endelige tallene for TV-aksjonen er klare, og sammen har vi samlet inn over 240 millioner kroner!

TV-aksjonen 2019 gir oss en unik sjanse til å hjelpe de sterke kvinnene som hver dag kjemper for å sikre seg og sine familier et verdig liv. Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper endring. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor.

Dette går pengene fra TV-aksjonen 2019 til:

Ved hjelp av TV-aksjonen kan vi jobbe sammen med minst 400 000 kvinner for at de skal komme seg ut av fattigdom. I tillegg er det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr at vi kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker med TV-aksjonen. Det skal vi få til gjennom å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt:

Hennes penger – hennes muligheter: Kvinner skal kunne skape sin egen arbeidsplass og inntekt. De får mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og får opplæring i å lede gruppene. De får tilgang til banktjenester, og vi løfter fram kvinnelige entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg: Kvinner har rett til å bestemme over egen kropp. De får opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. CARE skal engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme: Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De får opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Hvorfor kvinner?

CARE satser på kvinner fordi de ofte diskrimineres og frarøves grunnleggende rettigheter. Likestilling er en menneskerett, men det er også effektiv fattigdomsbekjempelse. De aller fattigste er som oftest kvinner, og derfor er det mest effektivt å gi kvinner hjelp og muligheter.

TV-aksjons-landene

Midlene går til CAREs programmer i ni land: Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. Her er det et stort behov for CAREs arbeid: Kvinner og barn rammes aller hardest av fattigdom, kvinner har færre muligheter, tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn.

Alle landene er rangert lavt på FNs levekårsindeks, med en gjennomsnittlig forventet levealder på 64,8 år. Til sammenligning er gjennomsnittlig forventet levealder i Norge på 82,5 år. Land som Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Niger og Mali ligger alle i bunn av indeksen.

Fakta om TV-aksjonen NRK:

  • TV-aksjonen til CARE gikk av stabelen søndag 20. oktober 2019.
  • I forhold til befolkningstall er TV-aksjonen verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner.
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.  
  • 100 000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander.
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.