Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær CARE Norge i debatt med Oljefondet og Schibsted under Arendalsuka 2022. Foto: Norges Bank Investment Management

Tangen skjerper forventningene om kvinner og mangfold

Mens Regjeringen skaper debatt om kvotering av kvinner inn i lederstillinger, har Oljefondet lansert et forventningsdokument med tydelige signaler.

Det ferske forventningsdokumentet om humankapital, som vektlegger likestilling og mangfold og tar for seg flere deler av verdikjeden enn styre og toppledelse.

Dette er et tydelig signal om hvordan globale investorer nå utvikler seg og kommer til å forvente mer enn i dag. Dette, sammen med økte forventninger fra kunder og sivilsamfunn, gjør at bedrifter må gjøre bredere vurderinger enn å telle og rapportere antall kvinnehoder i ledelsen.

– I den grad det er sammenheng mellom mangfold og bunnlinje vil noenlunde bevisste og oppgående bedriftseiere oppdage det helt selv, uten formyndersk hjelp fra næringsminister Jan Christian Vestre DN skriver om mulig nye kvoteringskrav for bedriftene i sin leder 11. august.

Samtidig lister Oljefondet opp en rekke tiltak selskapsstyrer oppfordres til å følge for å bedre selskapenes verdiskaping og robusthet.

Det er blant annet å stille krav om at selskapene behandler sine ansatte godt, gir dem de rettighetene de har krav på, og bidrar til en kontinuerlig bevisstgjøring om at det er en sammenheng mellom hvordan folk har det på jobb og hvordan de presterer for bedriften.

Dette er sammenhenger CARE er opptatt av og ser daglig i vårt utviklingsarbeid. I Bangladesh står kvinner i tekstilindustrien i fare for å bli sagt opp når de blir mødre.

Vi vet at det ville være langt bedre bedriftsøkonomisk å legge til rette for permisjon heller enn å lære opp stadig nye ansatte. Og i et fattigdomsperspektiv gir det bedre vilkår for kvinner og fordeler langt utover den enkelte familie.

Nettopp derfor er det bra at Oljefondet også varsler at bedrifter må være frempå når det gjelder forhold hos leverandører.

Det er ikke nok å ha likestilling på et hovedkontor i et velstående land, hvis de som produserer varene på andre siden av kloden ignoreres.

Det kan handle om så prosaiske forhold som separate toaletter med innlagt vann mange steder, men også om lønninger og like muligheter til avansement og kompetanseheving.

Oljefondet viser med dokumentet at fremtidens vinnere må gjøre mer, men også Tangen & co bør gå lengre.

For at Oljefondet skal leve opp til egne ambisjoner, som ledende innen ansvarlig forvaltning, må det være en pådriver for at selskaper setter mer konkrete ambisjoner og mål, også på «myke» områder som humankapital.

I dag er det naturlig å kreve tallfestede mål for utslipp, mindre plastforbruk og færre reiser. Det samme må Oljefondet gjøre innen likestilling, knyttet til arbeidsforhold, inkludert permisjonsrettigheter, likelønn, forfremmelsespolitikk og balanse mellom arbeid og privatliv.

Det er en kraft i at kapitalen driver endringer i næringslivet, både med og uten politikernes lovfestede krav. Det er i dette samspillet at bedrifter utvikler forståelse for hva som gagner bunnlinja og samfunnet rundt.