Joselyn viser sin styrke og gjennomføringsevne. Foto: J. William Hirtle

Fattig lærer ble butikkeier og inspirator

Da Joselyn Nikuze fra Rwanda fikk muligheten, startet hun sin egen butikk. Nå inspirerer hun andre kvinner til å bli med i spare- og lånegrupper.

– Da jeg selv ble medlem av spare- og lånegruppen, lærte jeg meg å håndtere penger. Jeg fikk mitt første lån på 560 kroner. Det ga meg startkapital for å kunne starte en liten butikk hjemme hos meg selv. Her solgte jeg såpe, salt, mat, klær og andre artikler som man trenger i sitt hjem.

Hun forteller at hun, da hun var lærer, aldri hadde vært inne på tanken på å kunne gjøre investeringer på denne måten. Lønnen strakk ikke til, dessuten hadde hun ikke kunnskapen. Gjennom spare- og lånegruppen lærte hun hvordan dette kunne gjøres.

- Butikken gir meg en månedlig inntekt på 675 kroner. Nå tjener jeg dobbelt så mye. Jeg har også ansatt to personer, som hjelper meg med butikkdriften.

Hun er stolt over hva hun har fått til, både for seg selv og for familien, gjennom butikkdriften.

- Mannen min har langt større respekt for meg når han nå ser hvor mye jeg bidrar med i husholdet, og barna mine er veldig stolte av meg.

«Jeg har fått mange praktiske ferdigheter gjennom opplæringen fra CARE, og jeg kan derfor være en viktig støttespiller for andre.» Jocelyn Nikuze, Rwanda

Joselyn har siden 2006 bidratt med å organisere over 15 spare- og lånegrupper i distriktet hvor hun bor. På oppdrag fra CARE har hun fulgt opp gruppene i helgene samtidig som hun har arbeidet som lærer i ukedagene. Hun spør og oppfordrer kvinner og menn til å bli med i en spare- og lånegruppe. Det er mange som kan takke Joselyn for et nytt og bedre liv.

Bli med og hjelp kvinner som Jocelyn til å lykkes!