Joselyn viser sin styrke og gjennomføringsevne. Foto: J. William Hirtle

Fattig lærer ble butikkeier og inspirator

Da Joselyn Nikuze fra Rwanda fikk muligheten, startet hun sin egen butikk. Nå inspirerer hun andre kvinner til å bli med i spare- og lånegrupper.

– Da jeg selv ble medlem av spare- og lånegruppen lærte jeg hvordan jeg skal håndtere penger. Jeg fikk mitt første lån på 560 kroner, noe som ga meg startkapital for å starte en liten butikk hjemme hos meg selv. Her solgte jeg såpe, salt, mat, klær og andre artikler som man trenger i sitt hjem.

– Med min vesle lærerlønn hadde jeg aldri vært inne på tanken om å kunne gjøre investeringer på denne måten. Men gjennom spare- og lånegruppen lærte jeg hvordan dette kunne gjøres. Butikken gir meg en månedlig inntekt på 675 kroner, noe som er dobbelt så mye som jeg tjener som lærer. Jeg har også kunnet ansette to personer som hjelper meg med butikkdriften.

- Jeg er stolt over hva jeg har fått til for meg selv og min familie gjennom butikkdriften. Mannen min har langt større respekt for meg når han nå ser hvor mye jeg bidrar med inn i husholdet og barna mine er svært stolte av meg.

«Jeg har fått mange praktiske ferdigheter gjennom opplæringen fra CARE og jeg kan derfor være en viktig støttespiller for andre.» Jocelyn Nikuze, Rwanda

Joselyn har siden 2006 bidratt med å organisere over 15 spare- og lånegrupper i distriktet hvor hun bor. På oppdrag fra CARE har hun fulgt opp gruppene i helgene samtidig som hun har arbeidet som lærer i ukedagene. Fortsatt går hun rundt og spør kvinner og menn om de kunne tenke seg å bli med i en spare- og lånegruppe. Det er mange som kan takke Joselyn for et nytt og bedre liv.

Bli med og hjelp kvinner som Jocelyn til å lykkes!

hver måned