Isabell (t.v) har lært mye etter at hun fikk informasjon om kvinnehelse på SMS fra CARE og samarbeidspartneren SaCoDe. Helsepersonell svarer på spørsmål om blant annet mensen, prevensjon og graviditet.

Fikk viktig menseninfo på SMS

Uten tilgang til bind, kan mensen fort bli en hindring. For Isabells venninne gikk det så langt at hun ble syk.

– Før var det vanskelig å få helseinformasjon eller hjelp. Enten fordi det er langt unna, eller fordi det koster for mye å få hjelp der, forklarer Isabell om situasjonen hun og kvinnene i landsbyen hennes var i.

Dette gjør CARE

Manglende informasjon og tabuer knyttet til kvinnehelse er en utfordring for mange jenter og kvinner i Burundi. Derfor jobber CARE sammen med organisasjonen SaCoDe for at kvinner skal kunne kjenne sin egen kropp og få hjelp om de trenger det.

Informasjon blir sendt ut på SMS som de som har mobiltelefon deler med andre de kjenner. Har de spørsmål eller trenger hjelp kan de sende en tekstmelding for å få råd.

Fikk hjelp

Isabell er en av kvinnene som har en telefon. Med den får hun informasjon fra CARE og kunne hjelpe kvinnen som hadde blitt syk:

– Hun hadde fått en infeksjon i underlivet, og vi sendte derfor inn spørsmål om hva dette kunne være og hva vi skulle gjøre, forteller Isabell.

Helsepersonell som arbeider hos SMS-tjenesten fulgte opp med flere spørsmål.

– De spurte hvilke bind hun hadde brukt, og hun fortalte at hun hadde brukt vanlige klær, og at de ofte ikke var rene.

Slik kom de til bunns i problemet.

Mye har endret seg

– Etter at SaCoDe begynte å dele ut pakker med hygieniske bind har jeg ikke hørt om noen som har opplevd det samme, sier Isabell.

«Før var ikke dette et tema som skulle snakkes om, selv om mange opplevde problemer var det noe man ville holde skjult.» Isabell

Isabell forteller at det nå har blitt enklere å snakke med sammen om ufrodringer knyttet til mensen eller andre helsespørsmål, og at folk kommer med spørsmål som de ønsker å sende inn. For Isabell er det ikke bare viktig å lære selv, men å dele kunnskapen med andre kvinner.

– Jeg deler SMS-ene jeg mottar med familien og i spare- og lånegruppen min.

Gi flere kvinner informasjon om egen kropp