Kvinne i Etiopia foran huset sitt

- Jeg angrer på at jeg omskar jenter

Før utførte Fana skadelige inngrep på jentebabyer. I dag jobber hun for at ingen jenter i landsbyen skal bli utsatt for kjønnslemlestelse.

En av to jenter blir kjønnslemlestet

I Etiopia har over 25 millioner jenter og kvinner blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Per i dag blir en av to jenter utsatt for inngrep. Fana (38) var en av dem som skar.

– Jeg startet med omskjæring av jenter fordi jeg ønsket å få anerkjennelse i lokalsamfunnet mitt Fana

- Den som foretar inngrepet er den viktigste personen i seremonien. Jeg fikk dermed en høy sosial status, forteller hun.

De underliggende årsakene til kjønnslemlestelse er ofte basert på skadelige kjønnsnormer, skikker og myter.

– De fleste foreldre tror at jentene ikke vil kunne ha sex om inngrepet ikke blir utført. Andre tror at jentene ikke vil være like attraktive for menn. Terfa Taddesse

- Vi tok veldig feil, konkluderer Taddesse, som nå er medlem i en gruppe som arbeider med å få slutt på kjønnslemlestelse av jenter.

Vil du få slutt på omskjæring av jenter?

Ved å støtte CARE bidrar du til at vi kan engasjere flere lokalsamfunn i å få slutt på omskjæring av jentebabyer.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Et samfunn i positiv endring

- Vi er i ferd med å endre oss som lokalsamfunn, forteller Taddesse.

– Vi har tatt et oppgjør med sosiale normer og skadelige skikker som kjønnslemlestelse. Nå sier vi nei og forsøker å endre holdningene i landsbyen. Terfa Taddesse

Gruppen ble opprettet ved støtte og veiledning fra CARE. Gjennom gruppen blir lokalbefolkningen invitert og oppfordret til dialog om sosiale normer, tro, og skikker som har en betydning for deres liv og helse.

– Nå forstår vi de de negative konsekvensene og langtidsskadene som kjønnslemlestelse påfører. Terfa Taddesse

Hvert medlem i gruppen har ansvar for fem familier. De sørger for å spre kunnskap om konsekvensene av kjønnslemlestelse og rapporterer tilbake til gruppen om familier som fortsatt vil gjennomføre den skadelige praksisen.

På denne måten har det lille samfunnet med 6000 innbyggere gått fra at 85 prosent av jenter lemlestes - til null.

Artikkelbilde
Sarah Easter fra CARE sammen med Fanas mor, som forbereder kaffe. Før møtet med CARE var Fana en av dem som utførte inngrep på jentebabyer.

Sørger nå for at ingen blir utsatt for inngrep

Etter at Fana ble medlem av gruppen stoppet hun arbeidet med lemlesting av jenter umiddelbart.

– Jeg angrer på at jeg utførte slike inngrep på babyer ettersom jeg vet det påførte dem store smerter. Fana

- Det er alltid en fare for infeksjon, og til og med død på grunn av det jeg gjorde mot dem, fortsetter hun.

I gruppen lærte hun om risiko for fistler, hevelser, feber, stivkrampe og senskader, som problemer med urinering og menstruasjon, samleie og fødsel.

I dag jobber jeg for å få slutt på denne type praksis, sier Fana. Om noen i mitt nettverk føder en jente, så går jeg dit umiddelbart for å dele min kunnskap. Fem dager senere kommer jeg tilbake for å se til babyen. Og hun merker den positive utviklingen i lokalsamfunnet:

– Det er ingen som spør om tjenestene mine lenger. Ingen som banker på døra. Nå er det jeg som banker for å sjekke at jentene er trygge. Fana

Sammen kan vi få slutt på kjønnslemlestelse

Vårt mål er at ingen jentebabyer skal bli utsatt for slike groteske inngrep. For å oppnå dette er vi avhengig av støttespillere som deg. Hvert bidrag er med på å endre liv!

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.