Slik arbeider vi med kjønnsbasert vold

Vi jobber med å forebygge og redusere risiko for kjønnsbasert vold. Vi tilbyr også hjelp til voldsutsatte.

Kjønnsbasert vold er et av de mest utbredte menneskerettighetsbruddene i verden og et globalt helseproblem.

Denne typen vold rammer ikke bare individet som utsettes for volden, men også familier og samfunnet som helhet.

De underliggende årsakene er ofte knyttet til sosial ulikhet mellom kjønnene.

Les mer: Hva er kjønnsbasert vold

Hvordan CARE jobber med kjønnsbasert vold

Likestilling er kjernen av CAREs arbeid. For å oppnå likestilling må vi bekjempe kjønnsbasert vold.

Kjønnsbasert vold forekommer overalt og forverres i krisesituasjoner. Som en internasjonal bistands- og nødhjelpsorganisasjon har CARE et ansvar for å jobbe mot vold; både under stabile forhold og i kriser.

Vår tilnærming til kjønnsbasert vold er tredelt:

  1. Forebyggende arbeid
  2. Risikoreduserende arbeid
  3. Hjelp og støtte til voldsutsatte

Forebyggende arbeid

Målet er å hindre at kjønnsbasert vold i det hele tatt forekommer. For å oppnå dette må vi ta tak i de underliggende årsakene. Et av våre viktigste verktøy for å oppnå dette er engasjering av menn.

Dette gjør vi blant annet ved å opprette grupper hvor par eller individer lærer om de negative konsekvensene av vold i hjemmet og fordelene med å jobbe sammen i et mer likestilt forhold.

På dette viset bryter vi skadelige sosiale normer som ofte går i arv (eks. fra far til sønn).

Å gi kvinner mulighet til å tjene og forvalte egne penger og få sin stemme hørt, er også en viktig del av arbeidet, fordi det jevner ut maktbalansen mellom kjønnene.

Les mer: Økonomi – hennes penger

Les mer: Likestilling – hennes stemme

Riskoreduserende tiltak

Å redusere risikoer hindrer ikke kjønnsbasert vold fra å forekomme, men det reduserer sannsynligheten for at man utsettes for det.

Eksempler på risikoreduserende arbeid er å ha trygge områder kun for jenter og kvinner i flyktningleirer, bruk av kvinnelige ansatte, eller montering av lys langs en mørk gangvei for å minske risikoen for voldshandlinger langs veien.

Å snakke med jenter og kvinner om deres behov, samt gjennomføre regelmessige kjønnsanalyser og sikkerhetsvurderinger, en viktig del av arbeidet for å sikre trygge forhold. Dette er spesielt viktig i kriser der vi vet at jenter og kvinner ofte er ekstra utsatt.

Les mer: Kjønnsbasert vold øker i kriser

Hjelp til voldsutsatte

CARE tilbyr hjelp, tjenester eller informasjon som er livreddende, hindrer eller begrenser skadevirkninger. Målet er å hjelpe voldsutsatte til å gjenvinne kontrollen over sitt eget liv.

Dette gjør vi ved

  • Opplæring av helsepersonell
  • Etablering av eller støtte til krisesentre
  • Rettshjelp
  • Økonomisk støtte

Krisesentrene bistår med helsehjelp, medisiner for uønsket graviditet, kjønnssykdommer og psykisk støtte. I tillegg tilbys opplæring og ferdigheter for å komme seg videre i livet.

Vil du bli en voldsbekjemper?

Ved å støtte CARE sitt arbeid bidrar du til å forebygge vold mot jenter og kvinner, og til at voldsutsatte får kritisk hjelp.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.