En kvinne, en gutt og en jente sitter på en madrass på gulvet.

Hvordan vi jobber med kvinner i Syria

Den brutale borgerkrigen har herjet i Syria siden 2011. Behovet for hjelp er enormt. CARE sørger for at familier har tilgang til mat, bolig og livsnødvendig nødhjelp.

I tillegg bidrar vi med medisinsk hjelp, psykososial støtte til traumatiserte barn og ikke minst hjelper vi familier med å gjenoppbygge livsgrunnlaget sitt.

Nødhjelp

Store deler av Syrias befolkning lever nå i fattigdom og trenger hjelp til å få dekket helt grunnleggende behov. Dette bidrar CARE med:

 • Mat og vann
 • Bolig
 • Hygieneutstyr
 • Psykososial hjelp til traumatiserte barn og voksne
 • Helsehjelp

Langsiktig hjelp

Vi hjelper menneskene i Syria med å skape sitt eget livsgrunnlag for å forsørge familien. Slik blir de bedre i stand til å takle konsekvensene av krigen. Dette bidrar CARE med:

 • Tilgang til midlertidige inntekter
 • Yrkesopplæring og omskolering
 • Reparere produksjonsutstyr
 • Få liv i lokaløkonomien

I Syrias naboland, Jordan, Tyrkia, Libanon, Egypt og Irak, er det også mange syriske flyktninger.

CARE hjelper lokale myndigheter med å gi flyktninger og en sårbar lokalbefolkning tilgang på utdanning, helsehjelp og sosialhjelp.

Bakgrunn

I 2011 spredte demonstrasjoner seg i Syria, som en del av "Den arabiske våren".

Demonstrantene forsøkte å oppnå et regimeskifte. Men styresmaktene forsvarte seg kraftig, og konflikten utviklet seg til en brutal borgerkrig, og så til en regional krig med flere land involvert.

Krigen har fått enorme konsekvenser for landet og befolkningen. Over halvparten av landets innbyggere har flyktet fra sine hjem.

7 millioner har flyktet til nærliggende land som Tyrkia og Jordan, mens omtrent 6,7 millioner har blitt internt fordrevet.

Over 14 millioner mennesker har behov for hjelp, det er en økning på nesten 3 millioner siden 2020.

I store deler av landet er all infrastruktur borte: skoler, helsevesen og økonomiske strukturer. 90 prosent lever nå under fattigdomsgrensa.

Over fem millioner er fanget i beleirede områder, og områder hvor det er svært vanskelig å nå frem med humanitær hjelp. Over to millioner barn går ikke lenger på skole.

Spørsmål om Syria-arbeidet?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Syria er Bjarte Birkeland.

Fakta om Syria

 • Befolkning: 18 millioner
 • Hovedstad: Damaskus
 • FNs indeks for menneskelig utvikling: 151 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 13 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8,7 år
 • Fødsler per kvinne: 2.6
 • CARE har vært tilstede siden 2013

Hjelp kvinner i Syria - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til livsnødvendig hjelp i kriser.