CARE i media

Torsdag 8. mars ble den internasjonale kvinnedagen feiret over det ganske land. Samme uke markerte CARE seg i nasjonale medier.

Vårt budskap? Likestillingen har ikke gått for langt.

I ukene opp mot kvinnedagen raste det en debatt i norske medier med utgangspunkt i FrPU-leder Simen Velles utsagn om at likestillingen har gått for langt.

Som internasjonal utviklingsorganisasjon med fokus på jenter og kvinners rettigheter, ser vi hver dag at det ikke er tilfelle. Likestillingen har tvert imot ikke kommet langt nok. Det gjelder både i Norge og utenfor Norges grenser.

Det var dette budskap vi tok til norske medier i forbindelse med kvinnedagen:

  • Tirsdag 5. mars hadde vi en kronikk på trykk i Dagsavisen, der vi argumentere for at likestillingen ikke har gått for langt. Tvert imot har den ikke kommet langt nok. Og både kvinner og menn har det best i likestilte samfunn
  • Onsdag 6. mars hadde vi en kronikk på trykk i Dagens Næringsliv, i samarbeid med Deloitte. Der oppfordret vi bedrifter til å også tenke på likestilling i verdikjeden når de rapporterer på åpenhetsloven
  • Fredag 8. mars stilte utenlandssjef Gudrun Bertinussen på NRK-nyhetene for å fortelle om status for likestillingen globalt.
  • Kvinner forhandler lønn oftere enn menn – likevel tjener de mindre. Hvorfor er det slik? CARE ble intervjuet til denne saken på psykologisk.no.

I det siste har CARE også markert seg på andre saker. I flere medier har vi gått kraftig ut mot flydropp av nødhjelp over Gaza. – Det oppleves som ydmykende, og er sløsing med nødhjelp, har Gudrun Bertinussen fortalt Dagbladet og NRK. Her kan du lese sakene:

Vi har også engasjert oss i bistandsdebatt. Eirik Mofoss, tidligere fagdirektør i Norad, nå leder av tenketanken Langsikt, har gått hardt ut mot norsk bistand, som han mener er for politisk og for lite effektiv. Selv om vi er enige i noen av Mofoss’ innvendinger, mener vi bistand er grunnleggende politisk, og det bør det være. Du kan lese vårt svar her: