Hjelp flere kvinner som Joselyn ut av fattigdom!

Med din støtte kan flere kvinner som Joselyn få kunnskap, ferdigheter og mulighet til å tjene egne penger.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Fattig lærer ble butikkeier og inspirator

Da Joselyn fra Rwanda fikk muligheten, startet hun sin egen butikk. Nå inspirerer hun andre kvinner til å bli med i CARE sine spare- og lånegrupper.

- Jeg hadde aldri vært innom tanken på å kunne gjøre investeringer på denne måten, forteller Joselyn. Som lærer strakk ikke lønnen til. Dessuten hadde jeg ikke kunnskapen jeg behøvde.

Gjennom CARE sine spare- og lånegrupper lærte hun hvordan dette kunne gjøres.

– Jeg lærte jeg meg å håndtere penger og fikk mitt første lån på 560 kroner. Det ga meg startkapital til å kunne starte en liten butikk. Joselyn

- Her solgte jeg såpe, salt, mat, klær og andre artikler som man trenger i hjemmet.

Siden den gang har Joselyn blitt en inspirator for mange andre kvinner. Hun har selv vært med på å starte 15 nye spare- og lånegrupper.

– Jeg har fått mange praktiske ferdigheter gjennom opplæringen fra CARE, og kan derfor være en viktig støttespiller for andre. Joselyn

En vei ut av fattigdom - for 20 millioner kvinner

I dag har mange av verdens aller fattigste ikke tilgang på noe vi tar for gitt i vår hverdag: vanlige banktjenester. Uten bank, er det ikke mulig å spare og ta opp lån - man lever fra hånd til munn.

CARE sin løsning på dette er lokale spare- og lånegrupper.

Gruppene fungerer som en liten sparebank, der medlemmene blir enige om reglene, og sparer og låner av felles midler.

I gruppene kan kvinnene også få opplæring i lesing, skriving og regning, entreprenørskap og ledelse.

Siden oppstarten i 1991 har over 20 millioner kvinner kommet seg ut av fattigdom ved bruk av gruppene.

Bli med i kampen mot fattigdom!

Med din støtte kan vi hjelpe mange flere kvinner ut av fattigdom, slik at de kan forsørge familiene sine. Dette får også store positive ringvirkninger på samfunnet de lever i.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Pengene kommer dit de skal

CARE har lang erfaring med å skape varig positiv endring. Vi er medlem av Fundraising Norge og Innsamlingskontrollen. Hele 92 prosent at våre inntekter går til formålet - det er vi stolte av. Gir du til CARE kan du dermed være trygg på at ditt bidrag kommer dit det skal.