Hennes penger - hennes muligheter

Alle kvinner skal kunne jobbe og styre egne penger. CARE arbeider med spare- og lånegrupper, som gir kvinner banktjenester, kunnskap og nettverk.

Spare- og lånegrupper

I dag har mange av verdens aller fattigste ikke tilgang på noe vi tar for gitt i vår hverdag: vanlige banktjenester. Uten bank, er det ikke mulig å spare og ta opp lån - man lever fra hånd til munn.

CARE sin løsning på dette er lokale spare- og lånegrupper som gir kvinner en mulighet til å ta kontroll over egen økonomi. Gruppene er CAREs viktigste virkemiddel i å bekjempe fattigdom.

Gruppene fungerer som en liten sparebank, der medlemmene blir enige om reglene, og sparer og låner av felles midler. Det skaper større trygghet, og gir tilgang til lån som kan brukes til å investere i egen arbeidsplass. CAREs mål er at spare- og lånegruppene etterhvert skal bli selvdreven.

Det gis også opplæring i blant annet lesing, skriving og regning, kropp og seksualitet, og ledelse og entreprenørskap. Ikke minst lærer kvinnene mye av hverandre, og gruppene gir en sosial tilhørighet og nettverk. Deltakelsen er for mange inngangsporten til arbeidslivet.

Les mer om hvorfor spare og lånegrupper er et godt verktøy for å bekjempe fattigdom.

Kvinner inn i verdikjeden

CARE gir kvinner opplæring i hvordan drive egen virksomhet, lage gode forretningsplaner og både sikre og videreutvikle bedrifter. Målet er å sikre lønnsomhet, og der det er mulig utvide bedriften for å kunne ansette flere.

Resultatet er at mange kvinner som har deltatt i våre prosjekter i dag driver egne virksomheter som bidrar til økonomisk vekst.

For mennesker i en utsatt situasjon er det vanskelig å skaffe seg en egen og varig inntekt. CARE jobber derfor langsiktig med å hjelpe kvinnene inn i inntektsgivende arbeid. Dette gjøres blant annet ved å gi opplæring i bærekraftig landbruk og gi tilgang til redskaper som gjør det lettere å foredle råvarer og produsere mat. For eksempel hvordan hvete kan omgjøres til mel, og mel igjen brukes til å produsere pasta, og pasta til å selge ferdige retter.

«Jeg er veldig stolt av meg selv. Jeg er en stolt skredder og er takknemlig overfor spare- og lånegruppen jeg fikk bli med i.» Hadiza i Niger, suksessfull gründer som nå også skaper arbeidsplasser

Tilgang til banktjenester

For å kunne utvide virksomheten sin, får noen av deltakerne i spare- og lånegrupper etterhvert behov for å bli en del av formelle banksystemer. Når økonomien blir bedre er det ikke nok med enkel sparing og små lån. Hvis en kvinne skal kunne gå fra å leve i fattigdom til å ende opp med å for eksempel kjøpe sin egen gård, krever det større lån.

I Burundi jobber vi med en av de større bankene, Kenyan Commercial Bank (KCB), med å få tilpasset produkter for medlemmene i spare- og lånegruppene i landet. I Rwanda har CARE inngått partnerskap med åtte mikrofinansinstitusjoner, som til sammen har nådd ut rundt 300 000 medlemmer i spare- og lånegrupper.

Se video om hvordan CARE sine spare- og lånegrupper fungerer.

Hjelp kvinner ut av fattigdom - bli fast giver i dag!

hver måned