Marie fikk lån i en spare- og lånegruppe for å få fart på sin forretning.

Økonomi - hennes penger

Alle kvinner skal kunne jobbe og styre egne penger. CARE arbeider med spare- og lånegrupper, som gir kvinner banktjenester, kunnskap og nettverk.

Bli med i kampen mot fattigdom!

Med din støtte kan vi gi flere kvinner kunnskap, ferdigheter og mulighet til å komme seg ut av fattigdom.

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Spare- og lånegrupper

I dag har mange av verdens aller fattigste ikke tilgang på noe vi tar for gitt i vår hverdag: vanlige banktjenester. Uten bank, er det ikke mulig å spare og ta opp lån - man lever fra hånd til munn.

CARE sin løsning på dette er lokale spare- og lånegrupper som gir kvinner mulighet til å ta kontroll over egen økonomi.

Det er estimert at over 20 millioner har blitt hjulpet ut av fattigdom ved bruk av disse gruppene.

Fungerer som en liten sparebank

Gruppene fungerer som en liten sparebank, der medlemmene blir enige om reglene, og sparer og låner av felles midler. Det skaper trygghet, og gir tilgang til lån som kan brukes til å investere i egen arbeidsplass. CAREs mål er at spare- og lånegruppene etterhvert skal bli selvdrevene.

Se video om hvordan CARE sine spare- og lånegrupper fungerer.

Opplæring i entreprenørskap og ledelse

I spare- og lånegruppene får også kvinnene opplæring i lesing, skriving og regning. I tillegg arrangerer CARE kurs i entreprenørskap og ledelse hvor de lærer å lage gode forretningsplaner, starte og drive egen virksomhet. Kvinnene lærer også mye av hverandre, og gruppene gir både sosial tilhørighet og nettverk. For mange er dette inngangsporten til arbeidslivet.
Artikkelbilde
Da Joselyn Nikuze fra Rwanda fikk muligheten, startet hun sin egen butikk. Nå inspirerer hun andre kvinner til å bli med i spare- og lånegrupper.

Det lønner seg å få kvinner inn i verdikjeden

Flere kvinner som har deltatt i våre prosjekter driver i dag egne virksomheter. Med den nødvendige kunnskapen og verktøyene på plass kan de sikre lønnsomhet, og i flere tilfeller utvide bedriften og ansette flere. Dette bidrar til økonomisk vekst - både i hjemmet og i samfunnet de bor i.
– Jeg har fått mange praktiske ferdigheter gjennom opplæringen fra CARE, og kan derfor være en viktig støttespiller for andre. Jocelyn Nikuze, Rwanda
Les mer om Jocelyn, Marie og andre inspirerende kvinner.