Hva om du ble ufrivillig gravid og ikke kunne ta abort?

Se for deg at du er 16 år. Så blir du voldtatt av en voksen mann. Kanskje flere menn. Du blir gravid – og må beholde barnet.

Hadde dette skjedd i Norge ville det blitt slått full alarm. Du hadde fått hjelp på alle tenkelige måter. Vårt norske samfunn hadde fordømt en slik handling. Moralsk og juridisk.

For millioner av jenter og kvinner i andre land er det ikke slik.

I mange fattige land vil en voldtatt jente, som verken har utdanning eller tjener egne penger, ofte ikke se noen annen mulighet enn å gifte seg med voldtektsmannen sin. Mange jenter fortsetter å bli mishandlet på det groveste i et slikt ekteskap, uten at det får konsekvenser for overgriperen.

49 land i verden har ingen lov som forbyr partnervold. 112 land har ingen lover som forbyr voldtekt i ekteskap.

Artikkelbilde
Hvert år blir 12 millioner barn giftet bort. Det betyr at jentene tvinges inn i ekteskap. Mange blir voldtatt og misbrukt, som ofte fører til at de blir gravide lenge før kroppen er klar for det.

Men det er ikke bare ufrivillig graviditet som følge av overgrep eller barneekteskap som er et stort problem. Faktisk blir hele 21 millioner jenter mellom 15-19 år i fattige land gravide hvert år. Det tilsvarer fire ganger Norges befolkning.

Femti prosent av disse graviditetene er ikke planlagte.

I Norge får barn og unge kunnskap om prevensjon og seksualundervisning på skolen og fra foreldre. Det er lett å søke råd fra troverdige kilder. Helsetjenester er gratis for barn og unge, og temaet er ikke tabu. Prevensjon er også gratis for jenter opp til 19 år, og de kan få det utdelt uten at foreldrene får vite det.

Slik er det ikke i mange land med utbredt fattigdom.

Der er kunnskapen ofte lav og mytene mange. Jenter som blir ufrivillig gravide havner i en ond spiral. Ikke får de fullført skolegangen. Ikke får de jobb og kan forsørge seg selv. I mange tilfeller er graviditeten også farlig, fordi kroppene deres er ikke ferdigutviklet til å føde.

Boks med p-piller der det står: Tas en gang om dagen for: Jobb, utdanning og en trygg fremtid.
p-piller prevensjon
Tar du prevensjon for gitt? Da glemmer du at prevensjon gir deg muligheten å bestemme over ditt eget liv og fremtid.

Slik jobber CARE for å hindre ufrivillig graviditet

Å hindre at jenter blir ufrivillig gravide, og sørge for at de skal få bestemme fullt og helt over sin egen kropp, er blant våre viktigste oppgaver.

Foruten å jobbe forebyggende, tar vi vare på og hjelper jenter og kvinner som allerede er i en krise.

Gjennom nær tilstedeværelse i lokalsamfunnet jobber CARE helt konkret med å bryte den onde spiralen med tidlig, uplanlagt og ufrivillig graviditet.

Vi sprer kunnskap, gir seksualundervisning, og vi gir tilgang til prevensjon.

Ikke minst jobber vi med å endre menns holdninger, som er et utrolig viktig tiltak for å få ned antall ufrivillige graviditeter, vold og overgrep som begås mot jenter og kvinner.

CARE driver også krisesentre der jenter og kvinner kan bo og beskyttes, og de får hjelp til å skille seg fra sin voldelige mann. Kurs og yrkesopplæring gir dem mulighet til å få seg en jobb og tjene egne penger. På den måten kan kvinnene skape et godt liv og en positiv fremtid for seg selv og sine barn.

Du kan være med å gjøre en forskjell

Bli fast giver og støtt CARE sitt arbeid for jenter som blir ufrivillig gravide. Vi er tilstede i over 100 land med vårt arbeid og kjemper hver dag for at alle skal ha like rettigheter.

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Synes du at jenter og kvinner selv skal kunne bestemme om, når og med hvem de får barn?

Gi et månedlig bidrag til CAREs arbeid.