En kvinne holder en baby. Hun smiler.

Hvordan vi jobber med kvinner i Myanmar

Krig og konflikt har preget Myanmar de siste 60 årene, landet er svært fattig og det er store mangler i tilbudet til kvinner utsatt for vold.

CARE arbeider for å gi kvinnene opplæring i sine rettigheter og ikke minst tilgang til viktige tjenester.

Styrke kvinnene

Marginaliserte kvinner i Myanmar har svært få muligheter til å få oppfylt menneskerettighetene sine.

Etter ti år med positiv utvikling i mange deler av landet har Covid-19 i kombinasjon med militærkuppet i begynnelsen av 2021 ført til en farligere situasjon for kvinner.

Det har ført til utbredt vold, økning av kjønnsbasert vold, økonomisk krise og dramatisk øking av mennesker i nød.

I denne typen kriser vet vi at kvinner er mest utsatt. Derfor jobber CARE for å styrke sårbare kvinner, sørge for at de får oppfylt rettighetene sine og har tilgang til tjenester de trenger.

I tillegg jobber CARE med å styrke lokale kvinneorganisasjoner og sivilsamfunn. CARE jobber for å hjelpe kvinner både i akutt nød og med langsiktig utvikling og bidrar med:

 • Beskyttelse av voldsutsatte kvinner
 • Akutt nødhjelp
 • Opplæring om rettigheter
 • Økt tilgang til viktige tjenester
 • Opplæring og støtte til sivilsamfunn

Bakgrunn

Myanmar har vært preget av krig og konflikt i over 60 år. Dette har satt dype spor og har også hatt innvirkning på kvinners stilling i samfunnet.

Kjønnsbasert vold er utbrett og den nåværende krisen i landet har gjort situasjonen deres enda vanskeligere.

Få voldstilfeller eller voldtekter straffeforfølges, noe som fører til liten tillit til rettsvesenet. Mangel på rettsikkerhet har medvirket til en stille aksept og taushet omkring vold mot kvinner og jenter.

Myanmar er et svært fattig land, og menn og kvinner fra landsbyene søker ofte til storbyene i håp om å finne jobb. Dessverre er det få jobber, og mange kvinner selger sex for å klare å livnære seg og sine familier.

Prostitusjon er ulovlig i Myanmar, dette gjør kvinnene ekstra utsatt. En kvinne kan for eksempel få opp til to års fengsel for å ha et kondom i håndvesken.

Som en konsekvens av at prostitusjon er ulovlig blir offentlige instanser som burde beskytte kvinner, utrygge – og kan i verste fall være nok en arena for overgrep.

Fakta om Myanmar

 • Befolkning: 55 millioner
 • Hovedstad: Naypyidaw
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 148 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 10 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 17 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 10 år
 • Fødsler per kvinne: 2,2
 • CARE har vært tilstede siden 1995

Hjelp kvinner i fattige land som Myanmar - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.