Hvordan vi jobber med kvinner i Myanmar

Krig og konflikt har preget Myanmar de siste 60 årene, landet er svært fattig og det er store mangler i tilbudet til kvinner utsatt for vold. CARE arbeider for å gi disse kvinnene opplæring i sine rettigheter og ikke minst tilgang til viktige tjenester.

Styrke kvinnene

Marginaliserte kvinner i Myanmar, både kvinner i konfliktområdene og sexarbeidere i storbyene, har svært få muligheter til å få oppfylt menneskerettighetene sine. Helsevesenet er underfinansiert og det er få som har tilgang til de tilbudene som finnes. Kvinner som søker hjelp hos politi og rettsvesen risikerer også å bli utnyttet og misbrukt av de som burde beskytte dem. Derfor jobber CARE for å styrke sårbare kvinner, sørge for at de får oppfylt rettighetene sine og har tilgang til tjenester de trenger. CARE bidrar med:

 • Opplæring om rettigheter
 • Arbeider for bedre lover som beskytter kvinnene
 • Sikrer tilgang til viktige tjenester
 • Styrke de tjenestene som finnes
 • Hjelp til rettshjelp
 • Spare- og lånegrupper
 • Arbeider for å bedre arbeidsforholdene for sexarbeidere
 • Styrke sivilsamfunnsorganisasjoner som organiserer sexarbeidere

Bakgrunn

Myanmar har vært preget av krig og konflikt i over 60 år. Dette har satt dype spor og har også hatt innvirkning på kvinners stilling i samfunnet. Kvinner som lever i konfliktområdene eller i fattigdom i storbyene er ekstra utsatte.

Få voldstilfeller eller voldtekter straffeforfølges, noe som fører til liten tillit til rettsvesenet. Mangel på rettsikkerhet har medvirket til en stille aksept og taushet omkring vold mot kvinner og jenter.

Myanmar er et svært fattig land, og menn og kvinner fra landsbyene søker ofte til storbyene i håp om å finne jobb. Dessverre er det få jobber, og mange kvinner selger sex for å klare å livnære seg og sine familier. Prostitusjon er ulovlig i Myanmar, dette gjør kvinnene ekstra utsatt. En kvinne kan for eksempel få opp til to års fengsel for å ha et kondom i håndvesken. Som en konsekvens av at prostitusjon er ulovlig blir offentlige instanser som burde beskytte kvinner, utrygge – og kan i verste fall være nok en arena for overgrep.

Fakta om Myanmar

 • Befolkning: 55 millioner
 • Hovedstad: Naypyidaw
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 148 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 10 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 17 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 10 år
 • Fødsler per kvinne: 2,2
 • CARE har vært tilstede siden 1995

Hjelp kvinner i fattige land som Myanmar - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.