En Kvinne som jobber i å dyrke aubegine

Hvordan CARE jobber med kvinner i Palestina

Med midler fra TV-aksjonen støtter CARE Norge kvinnelig entreprenørskap på vestbredden. Og med støtte fra det norske utenriksdepartementet driver CARE Palestina et prosjekt som skal styrke seksuelle og reproduktive rettigheter på Vestbredden og Gaza.

Palestina har veldig lav yrkesdeltagelse blant kvinner. Under 20 prosent av kvinner i arbeidsfør alder jobber, til tross for at mange har utdanning.

Kun 15,9 prosent av kvinner har en konto i bank eller hos en mobiloperatør slik at de kan overføre penger.

Kvinnelig entreprenørskap i kampen mot fattigdom

Arbeid med kvinnelig entreprenørskap har vist seg å være svært effektivt i kampen mot fattigdom.

CARE jobber med å redusere hindringene mange kvinner og ungdommer møter på veien mot økonomisk trygghet. Blant annet arbeider vi med å:

  • Styrke entreprenørskap blant kvinner og ungdom
  • Styrke småbønders muligheter til å skape lønnsomme bedrifter
  • Regional og global læring og innovasjon innen kvinners økonomiske utvikling

Seksuell og reproduktiv helse

Det palestinske helsevesenet har vært under press lenge, og ble ytterligere svekket av covid-19-pandemien. Det mangler både penger og grunnleggende forsyninger som vann og medisiner, noe som gjør det ekstremt vanskelig å gi helsehjelp til de som trenger det.

Israelske myndigheter opprettholder en rekke tiltak som begrenser palestineres tilgang til helsetjenester. En av disse er separasjonsbarrieren mellom Israel og Vestbredden, som består av en mur, et gjerde med elektroniske sensorer og et nettverk av sperringer og sjekkpunkter. I tillegg gjennomfører Israel en blokade av Gaza og isolasjon av Øst-Jerusalem.

Bygger rettferdige helsesystemer

CARE samarbeider med Palestinian Medical Relief Society (PMRS) for å bygge robuste, rettferdige helsesystemer, slik at alle kan være sikret tilgang på helsetjenester av høy kvalitet. Gjennom humantiær respons og utviklingsprosjekter støtter CARE de mest sårbare og marginaliserte samfunnene på Vestbredden, Øst-Jerusalem og på Gaza.

Målgruppen for prosjektene er barn og unge, samt kvinner på Vestbredden og i Gaza som ikke har tilgang til gode helsetjenester.

CARE org PMRS vil også jobbe med helsepersonell ved syv av PRMS sine primærhelsesentre og mobile klinikker i over 60 lokalsamfunn på Vestbredden og Gaza.

Fakta om Palestina

  • Befolkning 5,3 millioner
  • Hovedstad: Jerusalem
  • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 104 av 188 land i verden
  • Jenters forventede skolegang: 14,3
  • CARE har vært tilstede i siden 1948
Ung kvinne fra Palestina

Hjelp kvinner i Palestina - Bli fast giver!

Bli fast giver og bidra til at kvinner i Palestina får bedre liv.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.