En Kvinne som jobber i å dyrke aubegine

Hvordan CARE jobber med kvinner i Palestina

Med midler fra TV-aksjonen støtter CARE Norge kvinnelig entreprenørskap på Vestbredden. Med støtte fra EU jobber vi med styrking av kvinners og ungdommers rolle og deltagelse i fredsarbeid i Gaza, på Vestbredden og i Jerusalem.

Kvinnelig entreprenørskap i kampen mot fattigdom

Palestina er blant landene som har aller lavest yrkesdeltagelse blant kvinner. Under 20 prosent av kvinner i arbeidsfør alder jobber, til tross for at mange har utdanning.

Kun 15,9 prosent av kvinner har en konto i bank eller hos en mobiloperatør slik at de kan overføre penger.

Økonomiske muligheter

Arbeid med kvinnelig entreprenørskap har vist seg å være svært effektivt i kampen mot fattigdom.

CARE jobber med å redusere hindringene mange kvinner og ungdommer møter på veien mot økonomisk trygghet. Blant annet dette bidrar vi med:

 • Styrke entreprenørskap blant kvinner og ungdom
 • Styrke småbønders muligheter til å skape lønnsomme bedrifter
 • Regional og global læring og innovasjon innen kvinners økonomiske utvikling

Konfliktløsning

Situasjonen i Palestina er ofte spent. Det politiske miljøet er splittet og gir tilsynelatende lite håp om varig fred.

Mangel på tillit og håp, særlig blant palestinsk ungdom, sammen med en kontinuerlig voldssyklus gjør det urealistisk å forvente en snarlig løsning.

Kvinner deltar i liten grad i politiske beslutningsfora, og dette begrenser blant annet samfunnets innsikt i hvordan konflikt påvirker jenter og kvinner annerledes enn gutter og menn.

CARE legger til rette for at befolkningen i lokalsamfunn rammet av konflikt skal bli hørt.

Vi jobber særlig for at kvinner og ungdom skal få styrket sin kompetanse, slik at de kan ta del i politiske prosesser.

Det er også et behov for å øke forståelsen for at disse gruppene har mye å bidra med når man skal finne fredelige løsninger. Blant annet dette bidrar CARE med:
 • Styrke lokale grupper av ungdom og kvinneaktivister som fremmer likestilling
 • Støtte etablering av en politisk plattform for å øke kvinners deltagelse i fredsbygging og konflikthåndtering
 • Jobbe med mediainstitusjoner, journalister og politiske partier for fremme fredsbygging, toleranse og likestilling.
 • Engasjere menn og gutter i å jobbe for likestilling

Fakta om Palestina

 • Befolkning 5,1 millioner
 • Hovedstad: Jerusalem
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 115 av 189 land i verden
 • Jenters forventede skolegang: 14,3
 • CARE har vært tilstede i siden 1948

Hjelp kvinner i fattige land som Palestina - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.