Hvordan vi jobber med kvinner i Palestina

CARE Norge har ikke egne prosjekt i Palestina i dag, men skal med midler fra TV-aksjonen støtte kvinnelig entreprenørskap i landet.

Palestina er blant landene som har aller lavest yrkesdeltagelse blant kvinner. Under 20 prosent av kvinner i arbeidsfør alder jobber, dette til tross for at mange har utdanning. Arbeid med kvinnelig entreprenørskap har vist seg å være svært effektivt i kampen mot fattigdom.

Midler fra TV-aksjonen vil gå til å jobbe med kvinnelig entreprenørskap og å få kvinner inn lønnsomme jobber.

  • Befolkning 4,6 millioner
  • FNs indeks for menneskelig utvikling 119 av 189 land i verden

Hjelp kvinner i fattige land som Palestina - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.