Hvordan vi jobber med kvinner i Palestina

Med midler fra TV-aksjonen støtter CARE Norge kvinnelig entreprenørskap på Vestbredden. Med støtte fra EU jobber vi med styrking av kvinners og ungdommers rolle og deltagelse i fredsarbeid i Gaza, på Vestbredden og i Jerusalem.

Palestina er blant landene som har aller lavest yrkesdeltagelse blant kvinner. Under 20 prosent av kvinner i arbeidsfør alder jobber, dette til tross for at mange har utdanning. Arbeid med kvinnelig entreprenørskap har vist seg å være svært effektivt i kampen mot fattigdom. Midler fra TV-aksjonen vil gå til å jobbe med kvinnelig entreprenørskap og å få kvinner inn lønnsomme jobber.

Økonomiske muligheter

I Palestina er blant landene som har aller lavest yrkesdeltagelse blant kvinner. Under 20 prosent av kvinner i arbeidsfør alder jobber, dette til tross for at mange har utdanning. Kun 15,9 prosent av kvinner har en konto i bank eller hos en mobil operatør slik at de kan overføre penger.

Midler fra TV-aksjonen går til å jobbe med kvinnelig entreprenørskap og å få kvinner inn i lønnsomme jobber. Arbeid med kvinnelig entreprenørskap har vist seg å være svært effektivt i kampen mot fattigdom. Målet er å redusere hindringene mange kvinner og ungdom møter på veien mot økonomisk trygghet. Dette bidrar CARE med:

 • Redusere økonomiske barrierer for kvinner og ungdom
 • Styrke entreprenørskaps virksomhet blant kvinner og ungdom
 • Styrke småbønders (menn og kvinner) muligheter i lønnsomme verdikjeder
 • Bidra til regional og global læring og innovasjon innen kvinners økonomiske utvikling.

Konfliktløsning

Situasjonen i Palestina er stadig vekk spent. Det politiske miljøet er splittende og gir tilsynelatende lite håp om bærekraftig fred. Mangel på tillit og håp, særlig blant palestinsk ungdom, ledsaget av en kontinuerlig voldssyklus gjør det urealistisk forvente en snarlig løsning. Mangel på kvinners tilstedeværelse og deltagelse i politiske beslutningsfora er også en begrensende faktor for at fredsprosesser skal kunne lykkes. I disse prosessene ser man i stor grad bort fra hvordan konflikt påvirker kvinner og jenter til forskjell fra menn og gutter.

CARE legger til rette for positivt engasjement i befeolkningen i lokalsamfunn rammet av konflikt. Målgruppene er særlig kvinner og ungdom, som får styrket sin kompetanse. Det er behov for å øke forståelse for at disse gruppene har mye å bidra med for å finne fredelige løsninger. Det jobbes både med kampanjer, journalister og politiske partier for å nå ut. Dette bidrar CARE med:
 • Styrke lokale grupper av ungdom og kvinneaktivister som kan fremme fredsbygging og likestilling
 • Støtte etablering av en politisk plattform for å fremme kvinners deltagelse i fredsbygging og konflikthåndtering.
 • Jobbe med media institusjoner for fremme fredsbygging, toleranse og likestilling.
 • Engasjere menn og gutter i å jobbe for likestilling.
 • Befolkning 5,1 millioner
 • Hovedstad: Jerusalem
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 115 av 189 land i verden
 • Jenters forventede skolegang: 14,3
 • CARE har vært tilstede i siden 1948

Hjelp kvinner i fattige land som Palestina - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.