Rapporter

Rapporter

CARE Norge lager innsikt med og for næringslivet om temaer innen bærekraft og likestilling.

Gjennom rapportsamarbeid gir vi hverandre verdifull kompetanse om hvordan vi kan styrke kvinners rettigheter og samarbeide om anstendige arbeidsvilkår i globale verdikjeder.

Vi jobber for å heve kunnskapen hos norsk næringsliv om hvordan bærekraft og likestilling henger sammen og er et viktig steg for å bekjempe fattigdom.

Noen av våre rapporter: