Fem næringslivsgrep for Gaza og andre kriser. Liten jente holder en stor flaske

Slik kan dere i næringslivet ta grep

Lederoppropet for menneskerettigheter, initiert av blant annet Isabel Ringnes tidligere i år, skapte stor oppmerksomhet. Det var fantastisk å se så mye engasjement fra næringslivet for mennesker i Gaza.

Det er tydelig at ledere ønsker å gjøre noe for å gjøre en forskjell. Derfor har vi laget en oversikt over hvordan næringslivet kan jobbe for menneskerettigheter i sin drift.

Fem tips til nærlingslivsledere som vil bidra til en bedre verden:

1. Sjekk kjeden

Artikkelbilde

“Vi vil bruke vår lederposisjon til å jobbe for at de virksomhetene vi jobber i, og de verdikjedene vi er en del av, tar ansvar i denne situasjonen”, står det i oppropet. Det er som musikk i våre ører.

Mange verdikjeder bukter seg gjennom de rundt 100 landene hvor CARE jobber. Derfor utfordrer og samarbeider vi også med næringslivet.

178 land har juridiske barrierer som hindrer kvinners økonomiske deltagelse. Norske bedrifter har leverandører i markeder langt unna den nordiske modellen. Det gir dem stor påvirkningsmakt, for eksempel til å kreve at arbeidere får en lønn å leve av, og at kvinner får permisjon, ikke sparken, hvis de får barn.

Vi har utviklet en Sjekkliste for likestilling i verdikjeden. Her kan du klikke deg gjennom og finne ut hvordan akkurat dere bør jobbe for likestilling i verdikjeden.

2. Vis at ansvarlighet lønner seg

Artikkelbilde

ESG-bevisstheten blant investorer, styrer og selskapsledelse har skutt fart i Norge det siste tiåret.

Oljefondet er blant dem som har investert i å bygge kunnskap og verktøy, fordi bærekraft gir langsiktig verdiskaping. Et ansvarlig næringsliv må fremheve disse sammenhengene overfor både eiere og kapitalmarkeder.

Hvilke gevinster får for eksempel et selskap innen bygg og anlegg av å gå fra 10 til 20 prosent kvinner blant ansatte? Og hva betyr mangfolds-satsning for kundetilfredshet og –tillit?

Hvilke bærekraftsmål har dere satt i deres strategi? Sannsynligheten for at dere må jobbe med bærekraftsmål 5 for å nå deres mål er stor. Les om hvorfor bærekraftsmål 5 er et tverrgående mål her

3. Tenk inkluderende innovasjon

Artikkelbilde

Mange bransjer er i kraftig endring og tar i bruk ny teknologi. Det gir nye muligheter til å tenke bærekraft og ansvarlighet fra dag én, men fordrer økt bevissthet: Hva vil digitalisering på arbeidsplassen bety for ulike ansatte, utifra eksempelvis kjønn og alder?

Kunstig intelligens har allerede endret samfunnet vårt. Det har positive- og negative konsekvenser. Les PA Consulting og CARE Norges rapport om risikoen for diskriminering som følger med mer KI i helsevesenet.

4. Engasjer de ansatte

Artikkelbilde

Engasjerte ansatte som vil jobbe et sted som gjør verden bedre, ikke verre, er det god grunn til å ta på alvor. Både ansatte og ledere forventer nå at bedriften står for noe.

Det betyr ikke at bedrifter skal bli politiske partier – det handler om etikk og om å se sin egen eksistens i en større sammenheng.

Bedriften trenger ikke å ha svarene på alt selv. Ofte får de bedre  svar dersom de leter etter eksterne stemmer som kan bidra med ekspertise. Slik kan man få stilt spørsmål man selv kanskje ikke har forutsetning for å stille. Det er ofte første steg i å finne gode svar.

5. Vis kundene at du bryr deg

Artikkelbilde

En bedrift som vifter med Pride-flagget i juni, men ikke gir rettigheter til likekjønnede par der ikke loven krever det, er ikke mer enn et feilslått pr-stunt. At man bryr seg  må reflekteres i den daglige forretningen og når beslutninger fattes.

Visst kan det å bry seg i såkalte kontroversielle saker, koste. CARE har mottatt flere donasjoner til vår nødhjelp i Gaza fra selskaper som gjør det med anonymitet som forutsetning. Det er helt greit å ikke alltid skryte av sine gode gjerninger.

En bedrift som viser hvordan de faktisk  prøver å gjøre en forskjell, kan imidlertid bevisstgjøre kunder om å ta ansvarlige valg i bedriftens favør, og slik også inspirere andre til å følge på.

Alt trenger ikke skinne for at en bedrift fortjener ros; ofte er det viktig i seg selv å fortelle om dilemmaer og hvordan bedriften håndterer dem. Det inngir til både tillit og læring.

Hvis flere bedrifter tar grep for menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse globalt, står både verden og bedriftene bedre rustet i møte med både kommende kriser og kommende ansatte.

Sammen kan vi oppnå en mer bærekraftig verden

Vi er overbevist om at ved å jobbe sammen kan vi oppnå en mer bærekraftig verden. Et samarbeid med CARE tilpasses din bedrifts behov og ønsker. Det er viktig for oss at samarbeidet er forankret i deres strategi.

Les mer om hvordan vi samarbeider med næringslivet her.