En kvinne står med et redskap over skuldrene.

Bærekraftsmålene - Kvinner er løsningen

CARE arbeider hver dag for å oppnå likestilling og utrydde fattigdom.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 1 å utrydde fattigdom og mål 5 likestilling mellom kjønnene er to av CAREs prioriterte mål.

Bærekraftsmål 5 - Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Et rødt ikon med tegnet for mann og kvinne og et er lik-tegn, samt teksten "5 likestilling mellom kjønnene"

Likestilling er en menneskerett. Både kvinner og menn skal ha de samme rettighetene, mulighet til å bestemme over eget liv og vi skal avskaffe diskriminerende holdninger.

Fakta om kvinner og likestilling

  • To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner
  • Kvinner utgjør kun 13 prosent av eiere av landbrukseiendom.
  • Hvert år giftes 12 millioner jenter bort før de fyller 18 år
  • Én av tre kvinner globalt har opplevd å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep
  • Kvinner utgjør kun én av fire av verdens folkevalgte, og mindre enn 7 prosent av verdens statsledere

Hennes penger – hennes muligheter
CARE arbeider for at kvinner skal kunne skaffe seg et levebrød. Gjennom spare- og lånegrupper gir vi kurs og gir kvinner mulighet til å spare og låne penger slik at de kan investere i sin egen arbeidsplass.

Hennes kropp - hennes valg
CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om, når og hvor mange barn de ønsker.

Dette i tillegg til å ha gode helsetjenester ved graviditet, fødsel og som nybakte mødre. I tillegg engasjerer vi menn i kampen mot vold.

For å oppnå likestilling må menn på banen. Derfor jobber CARE målrettet med menn for å skape holdningsendringer i samfunn med strenge kjønnsnormer og tradisjoner.

Hennes stemme – hennes drømmer
CARE gir opplæring og støtte til at kvinner som viser potensial og interesse får utviklet sine lederegenskaper, blant annet gjennom kurs i tale og forhandlingsteknikk.

I tillegg jobber vi med å forberede kvinner før de presenterer seg som kandidater i lokale valg. Kvinner skal bli hørt og delta i beslutninger som angår dem selv og samfunnet.

Bærekraftsmål 1 - Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Et rødt ikon med strekmennesker og teksten: "1 utrydde fattigdom"


Innen 2020 skal verden utrydde all ekstrem fattigdom. Alle skal ha rett til grunnleggende tjenester, ha tilgang til naturressurser og kunne eie og kontrollere jord og eiendom.

Fakta om fattigdom

  • 736 millioner lever i ekstrem fattigdom - flertallet av disse er jenter og kvinner
  • Åtte av ti av disse bor i sørlige deler av Asia eller i Afrika sør for Sahara
  • Halvparten av de som lever i fattigdom er under 18 år.

CARE arbeider for å skape varig endring slik at samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. På den måten blir folk mindre avhengig av bistand i fremtiden.

Vi samarbeider spesielt med kvinnene - gir dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv.

Får kvinner jobbe, bestemme over egen kropp og bruke sin egen stemme, vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Din faste støtte hjelper jenter og kvinner ut av fattigdom

Bare kvinner får muligheten gjør de en stor forskjell - både for seg selv og for verden.