Samarbeid med Grieg Foundation

Til nå har partnerskapet mellom Grieg og CARE ført til at 90 000 har fått matte- og lese- og skrivetrening. Nå inngår vi en ny avtale.

31 prosent av kvinnene i Rwanda kan ikke lese og skrive. Det setter store begrensninger for jobbmuligheter og under halvparten av kvinnene i landet er en del av arbeidsmarkedet.

Satser digitalt

De neste tre årene vil Grieg Foundation og CARE gi 2 000 kvinnelige entreprenører muligheten til å utvikle og ekspandere virksomhetene sine.

Et nøkkelelement i det nye programmet er opplæring i bruken av digitale løsninger for å tilrettelegge for entrepenørskap og skape flere jobber.

I tillegg vil vi fortsette med kursene i matte og lese- og skriveferdigheter. Til nå har 90 000 mennesker blitt uteksaminert fra kurset. I løpet av 2024 skal tallet vi har nådd være oppe i nærmere 100 000.

Prioriterte områder i programmet:

Digitalisering av undervisningen: Kursene vil digitaliseres og digitale plattformer vil bedre nettverksbyggingen kvinnene imellom.

Utvikle bedriftsplaner: Utvalgte entrepenører vil få en gjennomgang av forretningsideen sin for å utvikle en plan for videreutvikling.

Digitalt mentorprogram: Erfarne entrepenører vil veilede nye gründere gjennom en digital plattform.

Denne plattformen gjør det mulig flere møter over tid, og man kan møtes selv om man er på forskjellig sted.

Digitale markedsplattformer: Entreprenørene vil få kurs i digitale plattformer som allerede eksisterer og som er tilgjengelige på enkle mobiltelefoner. Dette vil lette kontakten mellom kjøper og selger.

To kvinner står og ser i kamera. Den ene holder en arm rundt den andre.
En mann skriver på en tavle mens en kvinne ser på.
Elisabeth Grieg i Grieg Fondation besøkte prosjektet i Rwanda i 2018 der hun blant annet møtte gründeren Assumpta som jobbet seg opp fra ingenting til egen frisørsalong.
Sammen med Grieg jobber CARE for at fattige og sårbare mennesker, og spesielt kvinner skal kunne leve de verdige livene de har rett på.

En viktig samarbeidspartner

– Det er med stolthet vi ser kvinner vi når gjennom vårt program lærer seg å lese og skrive, blir entreprenører og bedrer levekårene til seg selv om familien sin, sier generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

Han understreker viktigheten av å jobbe sammen med næringslivet for å skape endring.

– Næringslivet har en nøkkelrolle i fattigdomsbekjempelse og kampen for likestilling. Kaj-Martin Georgsen
– Næringslivet har en nøkkelrolle i fattigdomsbekjempelse og kampen for likestilling. Disse samarbeidene er enormt viktige for oss i CARE og kvinnene vi jobber for. Næringslivet har en annen kompetanse enn oss, og sammen skaper vi endring, sier Georgsen

Ønsker din bedrift å bidra?

Et samarbeid kan skreddersys og inneholde ulike elementer – avhengig av hvem dere er, hvilken giverevne dere har og hvor engasjerte de ansatte ønsker å være. Les mer på være næringslivssider eller ta kontakt med vår næringslivsansvarlig Ingrid Fuglår på ingrid.fuglar@care.no