En kvinne sitter på huk i en åker. Hun smiler og holder fram poteter

Hvordan vi jobber med kvinner i Rwanda

I Rwanda lever 38 prosent under fattigdomsgrensen. Vold og overgrep mot kvinner er utbredt og mange mangler muligheter til å forsørge seg selv.

CARE jobber i Rwanda for å gi kvinner større muligheter til å ta kontroll over sitt eget liv, tjene sine egne penger og for at de skal være trygge.

Økonomi og arbeid

Uten inntektsgivende arbeid er det så og si umulig å komme seg ut av fattigdom. Derfor arbeider CARE for å gi kvinner nødvendig kunnskap, slik som lese-, skrive og regneferdigheter.

I tillegg hjelper vi dem med å ta kontroll over egen økonomi gjennom spare- og lånegrupper, og vi støtter dem med å lage sin egen arbeidsplass. Dette bidrar CARE med:

 • Spare- og lånegrupper
 • Lese-, skrive, og regnekurs
 • Opplæring i entreprenørskap
 • Mentorordninger til gründertalenter

Trygghet og likestilling

Kjønnsbasert vold er et utbredt problem i Rwanda. Skal man få til endring må både kvinner og menn engasjere seg og sammen endre strukturene som truer kvinners rettigheter.

CAREs arbeid inkluderer begge kjønn og ved å endre holdninger, jobber vi for et mer likestilt samfunn uten vold mot kvinner. Dette bidrar CARE med:

 • Påvirkningsarbeid
 • Promotere positive kjønnsroller
 • Opplæring og styrking av sivilsamfunn

Bakgrunn

Rwanda har den høyeste prosentandelen av kvinnelige parlamentarikere i verden, men deltakelsen på provins- og lokalsamfunnsnivå er lav, og analfabetismen blant kvinner er høy.

Et sterkt politisk og juridisk rammeverk for likestilling hjelper heller ikke på de store utfordringene landet har med kjønnsbasert vold.

Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller mulighet til å hevde sine rettigheter.

Kvinner har i liten grad kontroll over ressurser som landområder og inntekt, og deres lave kulturelle status hindrer dem i å ta del i arbeidslivet og få en inntekt de kan leve av.

38 prosent av befolkningen i Rwanda lever under fattigdomsgrensen, og den sørlige provinsen, hvor CARE har sitt hovedfokus, har den høyeste prosentandelen av fattige i landet.

Spørsmål om arbeidet i Rwanda?

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i Rwanda er Alexander Kyllevik.


Fakta om Rwanda

 • Befolkning: 13,1 millioner
 • Hovedstad: Kigali
 • Plass på FNs indeks for menneskelig utvikling: 160 av 189 land i verden
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 61,3 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 34 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 11,2 år
 • Fødsler per kvinne: 3,8
 • CARE har vært tilstede i siden 1984

Hjelp kvinner i fattige land som Rwanda - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar du til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.