I krisesituasjoner mange steder i verden er jenter ekstra utsatt for barneekteskap. I flyktningleiren i Cox's Bazar i Bangladesh, hvor denne jenta bor, blir jenter giftet bort så tidlig som i 12-års alderen fordi foreldrene tror det beskytter dem mot vold og overgrep. FOTO: Nancy Farese/CARE

Barn, ikke brud

Barneekteskap er en del av oppveksten til mange av verdens jenter. Konsekvensene er mange og alvorlige, og påvirker millioner av jenter hvert år.

Dagnogo Salamatou fra Niger ble tvunget inn i ekteskap som 13-åring og da hun var 20 hadde hun fem barn. Mannen var voldelig, og hun fikk ikke fullført skolen. Slik er dessverre oppveksten til mange av verdens jenter.

Dagnogo Salamatou fra Niger ble tvunget inn i ekteskap som 13-åring. Nå bruker hun fritiden på å bekjempe barneekteskap og jobbe for jenters rett til utdanning.

Hvert år står 12 millioner jenter brud før de fyller 18 år. Det tilsvarer et barneekteskap hvert andre sekund.

Hvis det ikke gjøres noe med problemet vil 1,2 milliarder kvinner ha giftet seg som barn innen 2050.

Fattigdom gjør at jenter må gifte seg

Det er mange årsaker til at noen gifter bort barna sine, og årsakene varierer. Barneekteskap er ofte en konsekvens av fattigdom og kultur, i tillegg til at svake lovverk fører til at det ikke har konsekvenser for dem som gifter bort barna sine.

Barneekteskap er både en årsak til og et symptom på manglende likestilling. De grunnleggende årsakene til barneekteskap må bekjempes.

For Dagnogo gikk veien til et bedre liv via en spare- og lånegruppe. Dette ga henne mulighet til å bli økonomisk selvstendig ved å selge salt.

Dagnogo skilte seg fra mannen. Nå har virksomheten vokst, hun har giftet seg med en mann, som behandler henne bra, og barna går på skolen. Fritiden bruker hun på å bekjempe barneekteskap og jobbe for jenters rett til utdanning.

Barneekteskap får store konsekvenser

Barneekteskap og tidlige ekteskap gir livslange problemer for dem som rammes.

Mange jenter som giftes bort ender med et liv i fattigdom. De dropper oftere ut av skolen og de har få muligheter til å arbeide utenfor hjemmet og tjene sine egne penger.

Mange blir gravide før de er klare for det, noe som er farlig for både mor og barn. I tillegg er disse jentene mer utsatt for vold og overgrep i hjemmet, uten mulighet til å si nei til for eksempel sex.

Slik arbeider CARE mot barneekteskap

CARE informerer om de negative konsekvensene barneekteskap medfører.

Vi jobber også med å forbedre sanitærforhold på skolene, slik at jenter kan forsette skolegang under menstruasjon. Mange jenter som dropper ut av skolen blir giftet bort.

Et annet tiltak er å engasjere menn, gutter og lokale myndigheter. Man må ha med alle i kampen mot barneekteskap.

I tillegg jobber CARE med å bedre kvinners økonomiske selvstendighet. Kvinner som kan tjene sine egne penger er ikke avhengig av en mann. Det reduserer faren for å bli rammet av barneekteskap.

Støtt jenter som Dagnogo, så de slipper å gifte seg før de er voksne