En liten jente holder et bilde som gjemmer hennes ansiktet

Barn, ikke brud

Barneekteskap er en del av oppveksten til mange jenter. Konsekvensene er mange og alvorlige.

Siste oppdatert mars 2024

Dagnogo Salamatou fra Niger ble tvunget inn i ekteskap som 13-åring og da hun var 20 hadde hun fem barn. Mannen var voldelig, og hun fikk ikke fullført skolen. Slik er dessverre oppveksten til mange av verdens jenter.

Bilde av en smilende Dagnogo Salamatou fra Niger.
Dagnogo Salamatou fra Niger ble tvunget inn i ekteskap som 13-åring. Nå bruker hun fritiden på å bekjempe barneekteskap og jobbe for jenters rett til utdanning.

Hvert år står 12 millioner jenter barnebrud før de fyller 18 år. Det tilsvarer et barneekteskap hvert andre sekund.

Hvis det ikke gjøres noe med problemet vil 1,2 milliarder kvinner ha giftet seg som barn innen 2050.

Fattigdom gjør at jenter må gifte seg

Det er mange årsaker til at noen gifter bort barna sine. Barneekteskap er ofte en konsekvens av fattigdom og kultur, i tillegg til at svake lovverk fører til at det ikke har konsekvenser for dem som gifter bort barna sine.

Barneekteskap er både en årsak til og et symptom på manglende likestilling. De grunnleggende årsakene til barneekteskap må bekjempes.

For Dagnogo gikk veien til et bedre liv via en spare- og lånegruppe. Dette ga henne mulighet til å bli økonomisk selvstendig ved å selge salt.

Dagnogo skilte seg fra mannen. Nå har virksomheten vokst, hun har giftet seg med en mann, som behandler henne bra, og barna går på skolen. Fritiden bruker hun på å bekjempe barneekteskap og jobbe for jenters rett til utdanning.

Konsekvenser av barneekteskap

Barneekteskap gir livslange problemer for dem som rammes.

Mange jenter som giftes bort ender med et liv i fattigdom. De dropper oftere ut av skolen og har få muligheter til å arbeide utenfor hjemmet og tjene sine egne penger.

Mange blir gravide før de er klare for det. Noe som er farlig for både mor og barn. I tillegg er disse jentene mer utsatt for vold og overgrep i hjemmet, uten mulighet til å si nei til for eksempel sex.

Slik arbeider CARE mot barneekteskap

CARE informerer om de negative konsekvensene barneekteskap medfører.

CARE jobber med å bedre kvinners økonomiske selvstendighet. Kvinner som kan tjene sine egne penger vil i større grad sørge for at deres døtre kan fullføre skolen og vente med giftemål til hun er gammel nok.

Vi jobber også med å forbedre sanitærforhold på skolene, slik at jenter kan fortsette skolegang under menstruasjon. Mange jenter som dropper ut av skolen blir giftet bort.

Et annet tiltak er å engasjere menn, gutter og lokale myndigheter. Man må ha med alle i kampen mot barneekteskap.

Støtt vårt arbeid med å forhindre barneekteskap

Din støtte vil bidra til at kvinner som Dagnogo ikke blir giftet bort som barn.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.