Kvinne syr på symaskin, smiler, i klesfabrikken

Tekstilarbeidere ble nektet rettighetene sine

Nå tar kvinnene på klesfabrikken tak for å endre arbeidsforholdene.
– Jeg er med på å påvirke arbeidsplassen min og gjøre det tryggere for kvinner på fabrikken.

Det forteller tekstilarbeider Momena fra Bangladesh. Hun flyttet til storbyen for mer enn ti år siden for å jobbe på klesfabrikk. Lite visste hun da om at hun ville bli en viktig leder for sine kollegaer. Med hjelp fra CARE jobber hun nå med å gjøre arbeidsplassen tryggere, og for at de ansatte skal bli respektert på jobb i klesfabrikken.

Momena hadde jobbet som skredder i fabrikken i flere år da CARE introduserte henne for programmet som oppmuntrer kvinner til å ta lederroller. Momena hoppet på sjansen til å bli involvert og gjøre en forskjell.
Artikkelbilde

Med CARE i ryggen har Momena brukt ferdighetene sine til å sikre at problemene som arbeiderne står overfor ikke blir ignorert.

– Vi har alltid blitt nektet våre rettigheter. Spesielt kvinnelige arbeidere. For å ta tak i og løse problemene vi møter har vi dannet en fagforening, sier Momena.


Fabrikken hennes hadde ikke et fagforbund, så Momena ble med på å opprette det. Når det nå oppstår hendelser og brudd på arbeidsrettighetene til arbeiderne, møter hun med fabrikkeierne og er med på å løse problemet.

– Nå kan vi forhandle med fabrikkeieren for å løse problemer slik at rettighetene våre blir respektert Momena.
CARE jobber for å styrke rettighetene til kvinner i klesindustrien. Resultatet er så langt positive. Kvinnene som har vært en del av prosjektet kjenner til rettighetene sine og er bedre rustet til å påvirke sin arbeidsplass.

Hjelp tekstilarbeidere som Momena

Bli CARE-venn
Artikkelbilde

Åpenhetsloven - Slutten for det moderne slaveriet


Klærne våre blir ofte produsert av kvinner i fattige land, som vet lite eller ingenting om sine rettigheter. Nå har den norske regjeringen kommet med forslaget om en åpenhetslov, som pålegger store norske bedrifter å bedre informere forbrukerne og å følge opp sine leverandører for å unngå brudd på menneskerettighetene.

Følger ikke de store bedriftene retningslinjene som har blitt lagt frem for høring, vil det de bli pålagt dagbøter til utfordringene er løst.

Åpenhetsloven vil gjøre norske forbrukere enda mer bevisst på hvor varene de kjøper kommer fra, og kan gjøre forholdene for kvinnene på fabrikkene bedre.

Generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen er veldig glad for at at det nå har kommet et forslag om en åpenhetslov.

– Dette er et viktig første skritt for å skape bedre arbeidsforhold for de menneskene som lager produktene som du og jeg kjøper.

– Vi vet at mange norske bedrifter vil jobbe mer strukturert og følge opp sine leverandører tettere, som en del av det å være et ansvarlig næringsliv. Åpenhetsloven gir et godt grunnlag for dette og vi tror at det vil lønne seg å ligge i front og bli stadig bedre, sier han.

Støtt CAREs arbeid for gode arbeidsforhold for kvinnene som lager klærne våre