Da CARE møtte Asmida i en flyktningleir var hun ni måneder på vei. – Jeg vet ikke hvor jeg skal føde, fortalte hun. (Foto: Josh Estey)

Bli med og kjemp for at kvinner skal få bestemme over egen kropp

I mange land er det farlig å være kvinne. Hjelp oss å kjempe for de som opplever vold, overgrep og frarøves sine rettigheter på grunn av sitt kjønn.

Du kan utgjøre en forskjell for utsatte kvinner

Bli CARE-venn


At kvinner skal få lov til å bestemme over egen kropp er en menneskerett, og burde vært en selvfølge.

Likevel går kvinner og jenter i mange land glipp av grunnleggende rettigheter på grunn av mensen. I noen kulturer får ikke kvinner selv lov til å velge om, eller hvor mange barn de skal få.

Vold og overgrep mot kvinner øker over hele verden, særlig i fattige land. Med koronapandemien blir stadig flere barn og unge jenter giftet bort.

Fatima spontanaborterte på flukt fra Boko Haram. Nå får hun medisinsk hjelp fra CARE. (Foto: Josh Estey)

Vi kan ikke ha det slik at det skal være farlig å være kvinne. CARE kjemper for at ingen kvinner skal oppleve vold, overgrep eller frarøves sine menneskerettigheter på grunn av sitt kjønn.

Hjelp oss å kjempe mot disse tre truslene som hindrer millioner av kvinner fra å bestemme over egen kropp:

1. Mensen

Akkurat nå har 800 millioner mennesker mensen. Likevel er den månedlige blødningen tabubelagt, særlig i fattige land.

Ikke alle har råd til å kjøpe bind og tamponger, og noen har heller ikke tilgang til det.

Noen steder i verden kan mensen være en så stor hindring at jenter dropper ut av skolen, pådrar seg sykdommer eller til og med fryses ut av samfunn og familier.

Når kvinner tvinges til å være hjemme fordi de er på et bestemt punkt i sin naturlige syklus, går det utover jobb og muligheten til å tjene egne penger.

CARE arbeider for at jenter og kvinner skal bestemme over og kjenne sin egen kropp, og at noe så naturlig som mensen ikke skal være et hinder for å leve et normalt liv.

2. Mødrehelse og seksualitet

Over 800 kvinner dør hver dag i forbindelse med graviditet eller fødsel.

Lucia Mavura (34) er smittet med HIV og skal snart føde. I 2017 døde 810 kvinner hver eneste dag under svangerskap og fødsel (WHO). De aller fleste i fattige land. (Foto: Josh Estey)
CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om, når, og hvor mange barn de ønsker, og ha gode helsetjenester ved graviditet, fødsel og som nybakte mødre.


En viktig del av dette er seksualundervisning
.

Spørsmål knyttet til sex og prevensjon er mange steder svært tabubelagt og det kan versere mange myter i lokalbefolkningen. Arbeid med slike tema skjer derfor mest effektivt i tett samarbeid med lokale partnere.

3. Kjønnsbasert vold, overgrep og barneekteskap

I gjennomsnitt opplever en av tre kvinner globalt fysisk eller seksuell vold i løpet av livet.

Salma ble kidnappet av Boko Haram, plassert i et bur og opplevde grusomme overgrep. Støtt CARE sitt arbeid for å hindre kjønnsbasert vold. (Foto: Jennifer Bose)
I fattige områder i Afrika og Sørøst-Asia er volden særlig utbredt. Det går ikke bare ut over enkeltpersoner, det medfører også store sosiale og økonomiske kostnader for samfunnet.


Vold og overgrep mot kvinner har økt under koronapandemien. Når husholdninger mister inntekt og skolene stenger blir jenter ekstra utsatt for seksuelle overgrep, tenåringsgraviditeter, tidlig ekteskap og andre skadelige skikker.

CARE jobber målrettet for å hindre overgrep og vold mot kvinner.

Blant annet jobber vi med å engasjere menn for å skape holdningsendringer i samfunn med strenge kjønnsnormer og tradisjoner.

Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, til å si ja og nei, og bestemme selv om, når og hvor mange barn de ønsker. Bli med og kjemp for kvinners rettigheter sammen med oss!

Vi kan ikke ha det slik at det skal være farlig å være kvinne

Vær med og kjemp for kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Ditt bidrag kan utgjøre en forskjell for noens liv.