Hjelp kvinner ut av fattigdom

Fenta fikk tilgang til en symaskin.
Nå syr hun klær og tjener penger til familien sin.

Bli CARE-venn i dag og hjelp andre kvinner å lykkes!

239 894

kvinner støttet direkte i 2018, nær 1 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

89 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.